Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 november 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 7 oktober 1998 wordt de b.v. Van der Stoel Containerservice met ingang van 7 oktober 1998 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën. Bij m Bij ministeri

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1998027616
pub.
13/11/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 7 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998016287 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Consultatieve Raad voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw sluiten wordt de b.v. Van der Stoel Containerservice met ingang van 7 oktober 1998 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 7 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998016287 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Consultatieve Raad voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw sluiten wordt de heer Olivier Jenart van 7 oktober 1998 tot 8 juli 2003 erkend als verantwoordelijke voor de handelingen m.b.t. de verzameling van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën, die plaatsvinden op de bedrijfszetel van de "s.a.

PAGE".

Bij ministerieel besluit van 7 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998016287 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Consultatieve Raad voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw sluiten mag de heer Peter Pavlov afwijken van de voorwaarden van artikel 55, eerste lid, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de giftige of gevaarlijke afvalstoffen.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Peter Pavlov van 7 oktober 1998 tot 8 juli 2003 erkend als verantwoordelijke voor de door de "GmbH SO.TRA.EX. » uitgevoerde handelingen m.b.t. de voorbehandeling van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998014265 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 type ministerieel besluit prom. 09/10/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998012944 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking sluiten wordt de "s.a. INDUCLEAN SERVICES" met ingang van 9 oktober 1998 voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, PCB/PCT'S en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 9 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998014265 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 type ministerieel besluit prom. 09/10/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998012944 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking sluiten wordt de "s.a. MEDIPAGE" met ingang van 9 oktober 1998 voor een termijn van drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 en als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998014265 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 type ministerieel besluit prom. 09/10/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998012944 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking sluiten wordt de "s.a. SOLVAY" met ingang van 5 oktober 1998 voor een termijn van vijf jaar erkend als exploitant van een installatie voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^