Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 01 juli 1998
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Uitzendbureaus Weigering van de voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 8 april 1998 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geweigerd aan de N.V. Gor Deze weige

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1998031221
pub.
01/07/1998
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Uitzendbureaus Weigering van de voorafgaande toelating Bij ministerieel besluit van 8 april 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/1998 pub. 05/05/1998 numac 1998011148 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 08/04/1998 pub. 29/04/1998 numac 1998002052 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van : 1° het ministerieel besluit van 14 juli 1997 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende grif sluiten wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geweigerd aan de N.V. Gordon-Gill Europe.

Deze weigering is geldig met ingang van 8 april 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^