Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 22 oktober 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Welzijnszorg Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 7 mei 1998 wordt het tehuis « Home Jean Veldemans » J. Bordetlaan 132A, te 1140 Brussel, erkend van 1 januari 1998 tot 31 augustus 2003 - onder

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
1998031350
pub.
22/10/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


Welzijnszorg Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 7 mei 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/05/1998 pub. 03/07/1998 numac 1998016119 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1995 tot vaststelling van de nadere regels voor de indiening van de steunaanvragen voor vervroegde uittreding in de landbouwsector sluiten wordt het tehuis « Home Jean Veldemans » J. Bordetlaan 132A, te 1140 Brussel, erkend van 1 januari 1998 tot 31 augustus 2003 voor het opnemen ten laste van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten : - onder het stelsel van dagcentrum : 10 volwassenen van beide kunne met mentale stoornissen en die zich niet op eigen kracht in het sociale leven kunnen inschakelen; - onder het stelsel van bezigheidstehuis : 15 volwassen mentaal gehandicapten van beide kunne die zich niet op eigen kracht in het sociale leven kunnen inschakelen; - onder het stelsel van tehuis voor werkenden : 5 werkenden lijdend aan een mentale achterstand.

Bij ministerieel besluit van 1 juli 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/07/1998 pub. 07/07/1998 numac 1998015106 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 1997 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties sluiten wordt het dagcentrum van de V.Z.W. "Thuis" Zeypstraat 35, te 1081 Brussel (Ganshoren), erkend van 1 januari 1998 tot 31 december 2002 voor het opnemen ten laste van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten van 2 bijkomende volwassenen, lijdend aan chronische psychische stoornissen en die zich niet op eigen kracht in het sociale leven kunnen inschakelen.

Bij ministerieel besluit van 25 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/09/1998 pub. 29/09/1998 numac 1998015147 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende uitvoerings-maatregelen van het koninklijk besluit van 18 juli 1997 betreffende de erkenning en subsidiëring van niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties en van hun federaties type ministerieel besluit prom. 25/09/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998016264 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 juni 1994 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde producten sluiten wordt het dagcentrum van het tehuis "Home Jean Veldemans" van de vzw "Mijn Huis", J. Bordetlaan 132A, te 1140 Brussel, erkend van 1 januari 1998 tot 31 augustus 2003 voor het opnemen ten laste van het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapte personen, van 5 bijkomende volwassen personen, met een mentale handicap en die zich niet op eigen kracht in het sociale leven kunnen inschakelen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^