Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 24 november 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Opleidingsinstelling voor de organisatie van de basisopleiding voor privé-detective. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 11 maart 1999 wordt de V.Z.W. Acebe, Centrum voor Beroepsopleiding, Bedrijfsbeleid en Beroepsvervolmaking, gevestigd t (...

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1999000447
pub.
24/11/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Opleidingsinstelling voor de organisatie van de basisopleiding voor privé-detective. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 11 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/03/1999 pub. 08/06/1999 numac 1999022210 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de plenaire vergadering van het Raadgevend Comité voor de Pensioensector type ministerieel besluit prom. 11/03/1999 pub. 27/04/1999 numac 1999012130 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Adviescommissie met het oog op het bekomen van bepaalde afwijkingen inzake conventioneel brugpensioen sluiten wordt de V.Z.W. Acebe, Centrum voor Beroepsopleiding, Bedrijfsbeleid en Beroepsvervolmaking, gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Leemstraat 133-135, erkend als opleidingsinstelling voor de organisatie van de basisopleiding voor privé-detective.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^