Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 02 oktober 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Regie der Gebouwen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 17 maart 1999, wordt de heer Vanvlasselaer, Eric, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van architect bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 december 1998. Bij min Bij ministerie

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
1999002049
pub.
02/10/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


Regie der Gebouwen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 17 maart 1999, wordt de heer Vanvlasselaer, Eric, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van architect bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 december 1998.

Bij ministerieel besluit van 17 maart 1999, wordt de heer Delabie, Bruno, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van adjunct-adviseur bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 januari 1999.

Bij ministerieel besluit van 17 maart 1999, wordt Mevr. Engelmann, Pascale, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van architect bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 januari 1999.

Bij ministerieel besluit van 17 maart 1999, wordt de heer Malherbe, Hugues, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 1 januari 1999.

Bij ministerieel besluit van 17 maart 1999, wordt de heer Heneffe, Jacques, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van adjunct-adviseur bij de Regie der Gebouwen, met ingang van 16 februari 1999.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^