Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 28 januari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 december 1998 wordt de door de « s.a. Sametal » aangevraagde erkenning voor de ophaal en het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën geweigerd. Bij ministerieel besluit van 18 dec Bij ministe

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027039
pub.
28/01/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/1998 pub. 05/03/1999 numac 1998016341 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik type ministerieel besluit prom. 08/12/1998 pub. 16/12/1998 numac 1998009986 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 1994 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen sluiten wordt de door de « s.a.

Sametal » aangevraagde erkenning voor de ophaal en het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 18 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998016365 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging bij het ministerieel besluit van 21 oktober 1998 houdende bijzondere maatregelen voor de identificatie en de registratie van bepaalde categorieën van honden type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999027046 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1998011411 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 67 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten wordt de « s.a. Lavaux Assainissement », met ingang van 18 december 1998, voor een termijn van drie jaar, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 18 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998016365 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging bij het ministerieel besluit van 21 oktober 1998 houdende bijzondere maatregelen voor de identificatie en de registratie van bepaalde categorieën van honden type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999027046 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1998011411 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 67 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten wordt de « s.a.

Transports et Manutention Deschieter », met ingang van 18 december 1998, voor een termijn van drie jaar, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 23 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/1998 pub. 09/01/1999 numac 1998010102 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1998 betreffende de bekwaamheidsproeven voor verhoging in weddeschaal bij de gerechtelijke politie bij de parketten sluiten wordt artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 juli 1994 tot erkenning van de « s.a.

Sedema » als exploitant van een installatie voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen gewijzigd en wordt de « s.a. Sadacem » erkend als exploitant van een installatie voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 23 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/1998 pub. 09/01/1999 numac 1998010102 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1998 betreffende de bekwaamheidsproeven voor verhoging in weddeschaal bij de gerechtelijke politie bij de parketten sluiten wordt de n.v. Trafuco, met ingang van 23 december 1998, voor een termijn van vijf jaar, erkend als vervoerder van alle gevaarlijke afvalstoffen, van afgewerkte oliën en PCB/PCT'S. Bij ministerieel besluit van 23 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/1998 pub. 09/01/1999 numac 1998010102 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1998 betreffende de bekwaamheidsproeven voor verhoging in weddeschaal bij de gerechtelijke politie bij de parketten sluiten wordt de « sprl Transnet », met ingang van 23 december 1998, voor een termijn van vijf jaar, erkend als vervoerder van alle gevaarlijke afvalstoffen en van afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 23 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/12/1998 pub. 09/01/1999 numac 1998010102 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1998 betreffende de bekwaamheidsproeven voor verhoging in weddeschaal bij de gerechtelijke politie bij de parketten sluiten wordt de n.v. Dender Service, met ingang van 23 december 1998, voor een termijn van vijf jaar, erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^