Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 10 februari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke ordening MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 18 december 1998 wordt bepaald dat de bedrijfsruimte nr. SAE/MC94 « Cofabeba », te Moeskroen, met het perceel thans of voorheen gekadastreerd te Moeskroen, 5e afdeling, sectie D, nr. (.

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027073
pub.
10/02/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^