Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 februari 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 24 november 1998 wordt het ministerieel besluit van 21 mei 1996 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, die de adviescommiss Bij mi

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027081
pub.
13/02/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 24 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/11/1998 pub. 15/12/1998 numac 1998022742 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 januari 1992 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en van de toekenningsvoorwaarden voor de tegemoetkoming in de vervoerkoste type ministerieel besluit prom. 24/11/1998 pub. 15/12/1998 numac 1998022749 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 april 1993 tot bepaling van de modaliteiten en de periodiciteit waaronder de laboratoria voor klinische biologie aan de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor type ministerieel besluit prom. 24/11/1998 pub. 26/11/1998 numac 1998003577 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar - 4 december 1998 - 2003 - 2005, en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, 4 december 1998 - 2001 - 2003 - 2005 type ministerieel besluit prom. 24/11/1998 pub. 02/12/1998 numac 1998003569 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 16 november 1998 tot wijziging van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire type ministerieel besluit prom. 24/11/1998 pub. 28/01/1999 numac 1999035084 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en tandarts in 1999 sluiten wordt het ministerieel besluit van 21 mei 1996 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties, die de adviescommissie voor de erkenning van uitzendbureaus vormen, gewijzigd en wordt de heer Vincent Ancora met ingang van 6 november 1998 benoemd tot secretaris-generaal van de « C.C.A.S. » (Kartuizersstraat, 70, 1000 Brussel), ter vervanging van de heer Michel André, ontslagnemend.

Bij ministerieel besluit van 18 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999027046 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999027057 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998 type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999027058 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten van programma 06 van organisatieafdeling 10 naar programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998 type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999027059 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998 sluiten wordt de vergunning tot vestiging van een uitzendbureau in het Waalse Gewest aan de n.v. ADMB INTERIM verleend.

Tijdens de geldigheidsduur van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus geldt deze vergunning voor een periode van maximum twee jaar die ingaat op 18 december 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^