Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 02 maart 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke ordening MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 18 december 1998 wordt bepaald dat de bedrijfsruimte nr. SAE/MC75 « Brasserie Moderne », te Moeskroen , met het perceel thans of voorheen gekadastreerd te Moeskroen (Dotte(...) Bij hetzelf

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027120
pub.
02/03/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Ruimtelijke ordening MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 18 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999027046 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998016365 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging bij het ministerieel besluit van 21 oktober 1998 houdende bijzondere maatregelen voor de identificatie en de registratie van bepaalde categorieën van honden type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 19/03/1999 numac 1999035313 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidieerbare urencontingenten 1998 van de private diensten voor gezins- en bejaardenhulp type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 05/02/1999 numac 1999027059 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998 type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998016361 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010084 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de bevordering van gerechtelijke agenten bij de parketten tot de graad van gerechtelijk commissaris of laboratoriumcommissaris type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998016366 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de toepassingsperiode en de bijlagen van het koninklijk besluit van 25 november 1998 houdende de algemeen-verbindendverklaring van de door een erkende producentenorganisatie vastgestelde regels in de sector visserij- sluiten wordt bepaald dat de bedrijfsruimte nr. SAE/MC75 « Brasserie Moderne », te Moeskroen (Dottenijs), met het perceel thans of voorheen gekadastreerd te Moeskroen (Dottenijs) : 7de afdeling, sectie R, nr. 1117h, en opgenomen op het plan nr. SAE/MC75, afgedankt is en gerenoveerd of gesaneerd moet worden.

Bij hetzelfde besluit wordt bepaald dat de bestemming van deze ruimte later wordt vastgesteld.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^