Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 05 maart 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij ministerieel besluit van 18 december 1998 wordt, op haar verzoek, Mevr. Laurence Mainfroid, attaché, uit haar functies ontslagen, met ingang van 16 november 1998. Bij ministerieel besluit van 13 januari 1999 wordt de heer Cl (...)

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027135
pub.
05/03/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Personeel Bij ministerieel besluit van 18 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999027046 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 augustus 1994 tot indeling van de openbare wegen van het Waalse Gewest in functionele categorieën type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998016365 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging bij het ministerieel besluit van 21 oktober 1998 houdende bijzondere maatregelen voor de identificatie en de registratie van bepaalde categorieën van honden type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 30/03/1999 numac 1999022005 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende samenstelling en werking van de Erkenningscommissie voor Ziekenhuisapothekers type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 19/03/1999 numac 1999035313 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidieerbare urencontingenten 1998 van de private diensten voor gezins- en bejaardenhulp type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010084 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de bevordering van gerechtelijke agenten bij de parketten tot de graad van gerechtelijk commissaris of laboratoriumcommissaris type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 25/12/1998 numac 1998016361 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 18/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999022054 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk sluiten wordt, op haar verzoek, Mevr. Laurence Mainfroid, attaché, uit haar functies ontslagen, met ingang van 16 november 1998.

Bij ministerieel besluit van 13 januari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/01/1999 pub. 14/01/1999 numac 1999027015 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van een lening die gekoppeld is aan de index « Wall 21 » type ministerieel besluit prom. 13/01/1999 pub. 03/03/1999 numac 1999016016 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen sluiten wordt de heer Claude Delhalle, directeur, in ruste gesteld met ingang van 1 mei 1999.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^