Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 mei 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij ministerieel besluit van 2 februari 1999 wordt Mevr. Marylin Casagranda, attaché bij het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer, met ingang van 1 maart 1999, van ambtswege overgeplaatst naar het Ministerie van het Waalse Gewest Bij mi

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027391
pub.
26/05/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Personeel Bij ministerieel besluit van 2 februari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/02/1999 pub. 05/06/1999 numac 1999014042 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 21 juni 1979 houdende regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van helikopters type ministerieel besluit prom. 02/02/1999 pub. 02/03/1999 numac 1999014032 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999 type ministerieel besluit prom. 02/02/1999 pub. 25/02/1999 numac 1999014034 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999 type ministerieel besluit prom. 02/02/1999 pub. 04/03/1999 numac 1999014033 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1999 type ministerieel besluit prom. 02/02/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999011053 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 1999 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7° van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 02/02/1999 pub. 20/02/1999 numac 1999022100 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de voorafnames ter financiering van het Bijzonder solidariteitsfonds, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 02/02/1999 pub. 02/03/1999 numac 1999022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die sluiten wordt Mevr. Marylin Casagranda, attaché bij het Waals Ministerie van Uitrusting en Vervoer, met ingang van 1 maart 1999, van ambtswege overgeplaatst naar het Ministerie van het Waalse Gewest.

Bij ministerieel besluit van 23 februari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/02/1999 pub. 19/03/1999 numac 1999002024 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 april 1998 tot vaststelling van de samenstelling van de Interdepartementale Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 23/02/1999 pub. 24/02/1999 numac 1999009218 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot bepaling van de opdrachten door de gerechtelijke politie bij de parketten uit te voeren met toepassing van artikel 126, § 2, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op t sluiten wordt Mevr. Anne Paternostre, directrice, met ingang van 1 juli 1999 tot de proeftijd toegelaten.

Bij ministerieel besluit van 15 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/03/1999 pub. 20/03/1999 numac 1999003109 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 betreffende de uitgifte van schatkistcertificaten sluiten wordt Mevr. Agnès Calberg, met ingang van 1 januari 1998, in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministeriële besluiten van 17 maart 1999 worden Mevr. Florence Gravar en de heren Pol Debroux, François Desquesnes, Hubert Lechat, Philippe Léonard, Thomas Sieberichs en Roger Wimmer, met ingang van 1 februari 1998, in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministerieel besluit van 17 maart 1999 wordt de heer Henri Miller, met ingang van 1 oktober 1998, op eigen verzoek, ontheven van zijn functies van inspecteur-generaal.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^