Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 04 november 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 24 september 1999 wordt de beslissing van 18 juni 1999 waarbij de algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap "Intercommunale de Financement de la Région de Mouscr MOESKROEN.

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027772
pub.
04/11/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 24 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/1999 pub. 07/10/1999 numac 1999022948 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de financiering van het Instituut voor veterinaire keuring type ministerieel besluit prom. 24/09/1999 pub. 28/09/1999 numac 1999022922 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit betreffende de uitvoer van sommige producten van dierlijke oorsprong afkomstig van gevogelte of van varkens sluiten wordt de beslissing van 18 juni 1999 waarbij de algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap "Intercommunale de Financement de la Région de Mouscron" de artikelen 10 en 23bis van de statuten wijzigt, goedgekeurd.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 8 oktober 1999 wordt de gemeenteraad van Moeskroen ertoe gemachtigd, bij wijze van onteigeningen ten algemenen nutte, de percelen kadastraal bekend sectie B, nr. 777m2, 777y en 777z met een respectievelijke oppervlakte van 1842 m2, 160 m2 en 160 m2 volgens de gewone procedure aan te kopen met het oog op de bouw van een kleuter- en lagerschool (Europees onderwijscentrum) waarvan het project de betrokken gronden omvat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^