Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 24 november 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 2 september 1999 wordt de door het studiebureau "SGI Ingénierie Luxembourg s.a." ingediende aanvraag tot hernieuwing van de erkenning als auteur van milieu-effectenonderzoeken in het Waalse Gewes Bij ministerieel

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027791
pub.
24/11/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 2 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999007204 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1999 type ministerieel besluit prom. 02/09/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000007007 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1999 sluiten wordt de door het studiebureau "SGI Ingénierie Luxembourg s.a." ingediende aanvraag tot hernieuwing van de erkenning als auteur van milieu-effectenonderzoeken in het Waalse Gewest geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 2 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999007204 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1999 type ministerieel besluit prom. 02/09/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000007007 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1999 sluiten wordt de "s.a. Duferco Clabecq" op 2 september 1999 erkend als exploitant van centra voor technische ingraving van klasse 5 waar ongevaarlijke industriële afvalstoffen onder specifieke voorwaarden kunnen worden verwijderd.

Bij ministerieel besluit van 2 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/09/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999007204 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1999 type ministerieel besluit prom. 02/09/1999 pub. 15/02/2000 numac 2000007007 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1999 sluiten wordt de vennootschap "Aries Engineering & Environnement s.a." met ingang van 2 september 1999 voor een termijn van één jaar erkend als auteur van milieu-effectenonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - ruimtelijke ordening, grote vervoerinfrastructuren en stuwdammen; - ruimtelijke ordening, middelgrote projecten, met name landelijke en recreatie-uitrustingen en -inrichtingen; - ruimtelijke ordening, stedenbouw; - mijnen en groeven; - industrieprocessen m.b.t. energie; - industrieprocessen m.b.t. stoffenverwerking.

Bij ministerieel besluit van 8 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999009951 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1999 tot bepaling van het adres van de zetel van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 27 april 1998 tot erkenning van de "GmbH Frassur" als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen gewijzigd.

Bij ministerieel besluit van 8 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999009951 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1999 tot bepaling van het adres van de zetel van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling sluiten wordt het ministerieel besluit van 5 september 1998 tot erkenning van de n.v. Transport Gielen als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen gewijzigd.

Bij ministerieel besluit van 8 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999009951 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1999 tot bepaling van het adres van de zetel van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling sluiten wordt de "sarl Transports Hein" met ingang van 8 september 1999 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 8 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999009951 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1999 tot bepaling van het adres van de zetel van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling sluiten wordt de heer Pascal Lheureux van 8 september 1999 tot 28 mei 2000 erkend als verantwoordelijke voor de binnen de "s.c. Ipalle" uitgevoerde verrichtingen inzake de verwijdering van ziekenhuis-en gezondheidszorgafval.

Bij ministerieel besluit van 8 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999009951 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1999 tot bepaling van het adres van de zetel van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling sluiten wordt de bij ministerieel besluit van 4 mei 1999 aan Mevrouw D. Souris verleende erkenning als ophaler en vervoerder van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 8 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999009951 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1999 tot bepaling van het adres van de zetel van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling sluiten wordt de bij ministerieel besluit van 18 maart 1999 aan de "s.a. Recix" verleende erkenning als ophaler en vervoerder van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 8 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999009951 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1999 tot bepaling van het adres van de zetel van de commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling sluiten wordt de n.v. Stevens met ingang van 8 september 1999 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 13 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999011326 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 77 houdende erkenning, en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten wordt de "s.a.

Sandermans Transports" met ingang van 13 september 1999 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 13 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/09/1999 pub. 22/12/1999 numac 1999011326 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 77 houdende erkenning, en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten wordt de b.v.b.a. A.B. Maxi Cleaning met ingang van 13 september 1999 voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 15 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/09/1999 pub. 18/09/1999 numac 1999003535 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 september 1996 - 1999 - 2001 - 2003, voor de periode van 18 september 1999 tot 17 september 2001 bevestigt type ministerieel besluit prom. 15/09/1999 pub. 18/09/1999 numac 1999022899 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 15/09/1999 pub. 14/10/1999 numac 1999012630 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot benoeming van de ondervoorzitter van het Paritair leercomité van de Nationale Arbeidsraad sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 2 juni 1999 tot erkenning van de n.v.

Lallemant Trucking als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen aangevuld.

Bij ministerieel besluit van 4 oktober 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999022944 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de laboratoriumonderzoeken uitgevoerd in het kader van de dioxine-crisis type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999027754 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de diploma's die geheel of gedeeltelijk vrijstellen van de eerste opleidingscyclus voor directeur van een rustoord en tot bepaling van de diploma's en de nuttige ervaring die verlangd worden van de me type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999022952 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming, van de datum bedoeld in artikel 57, § 3, eerste lid, en in artikel 60, § 4, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundi type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 15/10/1999 numac 1999031441 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van beambten en personen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999022951 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 60, § 4, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999022950 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 57, § 3, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999016335 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de ten laste name door de overheid van de kosten voor de analyses en de staalnames met het oog op de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen, varkens en sommige producten ervan, in het intra-communautair sluiten wordt de b.v.b.a.

Transport Godaert met ingang van 4 oktober 1999 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van laag- en hoog-risicodierenafval.

Bij ministerieel besluit van 4 oktober 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999022944 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de laboratoriumonderzoeken uitgevoerd in het kader van de dioxine-crisis type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999027754 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de diploma's die geheel of gedeeltelijk vrijstellen van de eerste opleidingscyclus voor directeur van een rustoord en tot bepaling van de diploma's en de nuttige ervaring die verlangd worden van de me type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999022952 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming, van de datum bedoeld in artikel 57, § 3, eerste lid, en in artikel 60, § 4, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundi type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 15/10/1999 numac 1999031441 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van beambten en personen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999022951 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 60, § 4, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999022950 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 57, § 3, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999016335 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de ten laste name door de overheid van de kosten voor de analyses en de staalnames met het oog op de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen, varkens en sommige producten ervan, in het intra-communautair sluiten wordt de "sprl De Decker-Van Riet" met ingang van 4 oktober 1999 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 4 oktober 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999022944 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de laboratoriumonderzoeken uitgevoerd in het kader van de dioxine-crisis type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999027754 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de diploma's die geheel of gedeeltelijk vrijstellen van de eerste opleidingscyclus voor directeur van een rustoord en tot bepaling van de diploma's en de nuttige ervaring die verlangd worden van de me type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999022952 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming, van de datum bedoeld in artikel 57, § 3, eerste lid, en in artikel 60, § 4, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundi type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 15/10/1999 numac 1999031441 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van beambten en personen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999022951 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 60, § 4, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999022950 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 57, § 3, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999016335 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de ten laste name door de overheid van de kosten voor de analyses en de staalnames met het oog op de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen, varkens en sommige producten ervan, in het intra-communautair sluiten wordt de "s.a. Tous Lavages industriels" met ingang van 4 oktober 1999 voor een termijn van drie jaar erkend als exploitant van een installatie voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 4 oktober 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999022944 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de laboratoriumonderzoeken uitgevoerd in het kader van de dioxine-crisis type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999027754 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de diploma's die geheel of gedeeltelijk vrijstellen van de eerste opleidingscyclus voor directeur van een rustoord en tot bepaling van de diploma's en de nuttige ervaring die verlangd worden van de me type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999022952 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming, van de datum bedoeld in artikel 57, § 3, eerste lid, en in artikel 60, § 4, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundi type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 15/10/1999 numac 1999031441 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van beambten en personen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999022951 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 60, § 4, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999022950 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 57, § 3, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999016335 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de ten laste name door de overheid van de kosten voor de analyses en de staalnames met het oog op de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen, varkens en sommige producten ervan, in het intra-communautair sluiten wordt de heer Gaëtan Bastin van 4 oktober 1999 tot en met 12 april 2001 erkend als verantwoordelijke voor de door de "s.a. Hydro-Top Recherche et Développement" uitgevoerde verrichtingen inzake de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 4 oktober 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999022944 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de laboratoriumonderzoeken uitgevoerd in het kader van de dioxine-crisis type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999027754 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de diploma's die geheel of gedeeltelijk vrijstellen van de eerste opleidingscyclus voor directeur van een rustoord en tot bepaling van de diploma's en de nuttige ervaring die verlangd worden van de me type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999022952 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming, van de datum bedoeld in artikel 57, § 3, eerste lid, en in artikel 60, § 4, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundi type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 15/10/1999 numac 1999031441 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van beambten en personen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999022951 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 60, § 4, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999022950 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 57, § 3, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999016335 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de ten laste name door de overheid van de kosten voor de analyses en de staalnames met het oog op de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen, varkens en sommige producten ervan, in het intra-communautair sluiten wordt de heer Ferdinand Doyen met ingang van 27 juli 1999 voor een termijn van vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de verrichtingen inzake de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen die plaatsvinden op de bedrijfszetel van de "s.a. Erachem Europe".

Bij ministerieel besluit van 4 oktober 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999022944 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de laboratoriumonderzoeken uitgevoerd in het kader van de dioxine-crisis type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 20/10/1999 numac 1999027754 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de diploma's die geheel of gedeeltelijk vrijstellen van de eerste opleidingscyclus voor directeur van een rustoord en tot bepaling van de diploma's en de nuttige ervaring die verlangd worden van de me type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999022952 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling, voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming, van de datum bedoeld in artikel 57, § 3, eerste lid, en in artikel 60, § 4, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundi type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 15/10/1999 numac 1999031441 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van beambten en personen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999022951 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 60, § 4, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 16/10/1999 numac 1999022950 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum, bedoeld in artikel 57, § 3, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 04/10/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999016335 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de ten laste name door de overheid van de kosten voor de analyses en de staalnames met het oog op de tijdelijke bijkomende certificering van pluimvee, runderen, varkens en sommige producten ervan, in het intra-communautair sluiten wordt de "s.a. Erachem Europe" met ingang van 27 juli 1999 voor een termijn van vijf jaar erkend als exploitant van een installatie voor de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen beperkt tot koperhoudende afvalstoffen afkomstig van de elektronische industrie en tot zink- en mangaanhoudende afvalstoffen afkomstig van de productie, de ophaal of de recycling van batterijen.

Bij ministerieel besluit van 5 oktober 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/10/1999 pub. 07/01/2000 numac 1999011350 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik type ministerieel besluit prom. 05/10/1999 pub. 28/12/1999 numac 1999022955 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter en leden van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding der instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid, alsmede van de personen die ermede belast zijn het secretariaat sluiten wordt het bureau "Atelier 50 sprl" met ingang van 28 juni 1999 voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieu-effectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - ruimtelijke ordening, grote vervoerinfrastructuren en stuwdammen; - ruimtelijke ordening, middelgrote projecten, met name landelijke en recreatie-uitrustingen en inrichtingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^