Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 02 juni 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ontslag Bij ministerieel besluit van 5 november 1998 wordt het ontslag aanvaard uit zijn functies van brigadechef van Waters en Bossen bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer van M. Jean-Pierre Voets, dit met ingang op 1 augustus 1998.

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1999031173
pub.
02/06/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Ontslag Bij ministerieel besluit van 5 november 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/11/1998 pub. 14/01/1999 numac 1998022707 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2 van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 houdende de uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewer sluiten wordt het ontslag aanvaard uit zijn functies van brigadechef van Waters en Bossen bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer van M. Jean-Pierre Voets, dit met ingang op 1 augustus 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^