Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 04 februari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Uitzendbureaus Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 16 november 1999 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de BVBA SAMI INTERIM. Die toelat

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1999031509
pub.
04/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Uitzendbureaus Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 16 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999021566 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming voor een stage bij het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 16/11/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999021567 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit waarbij eervol ontslag is verleend aan leden van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 16/11/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999011412 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende intrekking van de erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur sluiten wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de BVBA SAMI INTERIM. Die toelating is geldig met ingang van 1 november 1999 voor de geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 3 december 1981 waarbij de activiteit van de uitzondbureaus in het Brus sels Hoofdstedelijk Gewest aan een voorafgaande toelating wordt onderworpen, zonder een jaar te boven te gaan.

Bij ministerieel besluit van 16 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999021566 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming voor een stage bij het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 16/11/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999021567 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit waarbij eervol ontslag is verleend aan leden van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 16/11/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999011412 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende intrekking van de erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur sluiten wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. VEDIOR INTERIM. Die toelating is geldig met ingang van 1 mei 1999 voor de geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 3 december 1981 waarbij de activiteit van de uitzendbureaus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een voorafgaande toelating wordt onderworpen, zonder een jaar te boven te gaan.

Bij ministerieel besluit van 16 nevember 1999, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekond aan de N.V. IDEAL INTERIM. Die toelating is geldig met ingang van 1 oktober 1999 voor de geldigheidsdour van het koninklijk besluit van 3 december 1981 waarbij de activiteit van de uitzendbureaus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een voorafgaande toelating wordt onderworpen, zonder één jaar te boven te gaan.

Bij ministerieel besluit van 16 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999021566 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming voor een stage bij het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 16/11/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999021567 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit waarbij eervol ontslag is verleend aan leden van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 16/11/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999011412 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende intrekking van de erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur sluiten, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. SECRETARESSE PLUS INTERIM. Die toelating is geldig met ingang van 21 oktober 1999 voor de geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 3 december 1981 waarbij de activiteit van de uitzendbureaus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een voorafgaande toelating wordt onderworpen, zonder één jaar te boven te gaan.

Bij ministerieel besluit van 16 novembér 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/11/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999021566 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende benoeming voor een stage bij het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 16/11/1999 pub. 11/01/2000 numac 1999021567 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit waarbij eervol ontslag is verleend aan leden van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 16/11/1999 pub. 01/01/2000 numac 1999011412 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende intrekking van de erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur sluiten, wordt de voorafgaande toëlating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. EXPRESS INTERIM. Die toelating is geldig met ingang van 15 december 1999 voor de geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 3 december 1981 waarbij de activiteit van de uitzendbureaus in het Brussels Hooldstedelijk Gewest aan voorafgaande toelating wordt onderworpen, zonder één jaar te boven te gaan.

Bij ministerieel besluit van 30 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 26/03/2002 numac 2002035323 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 27/01/2000 numac 1999007274 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 1999/januari 2000 type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999000907 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 8 juli 1999 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van sluiten, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzondbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. DYNAMIC INTERIM. Die toelating is geldig met ingang van 1 oktober 1999 voor de geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 3 december 1981 waarbij de activiteit van de uitzendbureaus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een voorafgaande toelating wordt onderworpen, zonder één jaar te boven te gaan.

Bij ministerieel besluit van 9 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 28/04/2000 numac 2000035391 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de type-huurovereenkomst voor de woningen die aan het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen toebehoren type ministerieel besluit prom. 09/12/1999 pub. 21/12/1999 numac 1999016399 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging bij het ministerieel besluit van 2 juli 1999 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan de producenten waarvan de varkens het voorwerp van een bewarend beslag uitmaken in het kader van de dioxinebesmetting sluiten, wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Bakker & Partners.

Die toelating is geldig met ingang van 1 december 1999 voor de geldigheidsduur van het koninklijk besluit van 3 december 1981 waarbij de activiteit van de uitzendbureaus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan een voorafgaande toelating wordt onderworpen, zonder één jaar te boven te gaan.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^