Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 21 november 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken - Tarief 2001 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit van 13 juli 2000. 1. Artikel van het Bedrag va

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000918
pub.
21/11/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken - Tarief 2001 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit van 13 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/07/2000 pub. 03/10/2000 numac 2000000769 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken sluiten. 1. Artikel van het ministerieel besluit : art.1 § 3 en 3.

Bedrag van het ereloon in 2001 : 1 290 BEF (of 31,98 euro) voor een oproeping en een minimumprestatie van één uur en één kwartier (bedragen exclusief BTW).

Nadien : ereloon per schijf van één kwartier à rato van 1 044 BEF (of 25,88 euro) per uur (zonder plafond) (bedragen exculsief BTW). 2. Artikel van het ministerieel besluit : art.2 en 3;

Bedrag van de vervoersonkosten in 2001 : 13,7 BEF (of 0,34 euro) per kilometer met een plafond van 100 km heen en terug (bedragen exclusief BTW).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^