Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 11 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Regie der Gebouwen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 4 december 2000 wordt de heer Roland Pascal, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Brusselse Buitendiensten 2, Troon , met inga(...) Overeenkomstig de

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2000002137
pub.
11/01/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


Regie der Gebouwen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 4 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/12/2000 pub. 10/01/2001 numac 2000014300 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling van de Raad van Beroep bij de Regie der Gebouwen, instelling van openbaar nut die onder de voogdij staat van de Minister van Overheidsbedrijven en Participaties type ministerieel besluit prom. 04/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000014302 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de voorlopige aanwijzing van een voorzitter bij de Franstalige afdeling van de Raad van Beroep bij de Regie der Gebouwen, instelling van openbaar nut die onder de voogdij staat van de Minister van Overheidsbedrijven en Partic sluiten wordt de heer Roland Pascal, tot vast ambtenaar benoemd in een betrekking van industrieel ingenieur bij de Brusselse Buitendiensten 2, Troon (Cel verwarming), met ingang van 16 september 2000.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^