Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 20 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanstellingen Bij ministerieel besluit van 30 januari 1998, dat in werking treedt op 1 december 1997, wordt de heer Garnier, R., directeur bij de Administratie der douane en accijnzen aangesteld als afgevaardigde van de Minister van Financiën b Bij het

bron
ministerie van financien
numac
2000003509
pub.
20/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Aanstellingen Bij ministerieel besluit van 30 januari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/1998 pub. 07/03/1998 numac 1998035212 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de UCI-procedure van monsterneming voor dopingcontrole in 1998 type ministerieel besluit prom. 30/01/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998022086 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector met toepassing van artik sluiten, dat in werking treedt op 1 december 1997, wordt de heer Garnier, R., directeur bij de Administratie der douane en accijnzen aangesteld als afgevaardigde van de Minister van Financiën bij de Vaste raadgevende Commissie voor de veiligheid van het electrisch materieel.

Bij hetzelfde besluit, wordt de heer De Croock, M., eerste attaché van financiën bij de Administratie der douane en accijnzen aangesteld als plaatsvervangende afgevaardigde van de Minister van Financiën bij dezelfde Commissie.

Bij ministerieel besluit van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 07/02/1998 numac 1998016034 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 07/04/1998 numac 1998016043 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de identifikatie en de registratie van honden type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000107 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 22/01/2002 numac 2002009008 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 12/03/1998 numac 1998016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 1997 tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum Smith zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000108 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000109 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, en van de besluiten tot uitvoe sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1998, wordt de heer Libert, Y., inspecteur van financiën, aangeduid in de hoedanigheid van gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Hulpkas voor de werkloosheidsuitkeringen.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer De Wachter, J., ontlast van zijn functie van afgevaardigde van de Minister van Financiën bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen.

Bij ministerieel besluit van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 07/02/1998 numac 1998016034 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 07/04/1998 numac 1998016043 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de identifikatie en de registratie van honden type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000107 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 22/01/2002 numac 2002009008 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 12/03/1998 numac 1998016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 1997 tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum Smith zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000108 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000109 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, en van de besluiten tot uitvoe sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1998, wordt de heer Du Chau, R., inspecteur van financiën bij de Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven aangesteld als gemachtigde van de Minister van Financiën bij de « Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij ».

Bij hetzelfde besluit wordt de heer De Pauw, A., ontlast van zijn functie van afgevaardigde van de Minister van Financiën bij de « Pool van Zeelieden ter Koopvaardij ».

Bij ministerieel besluit van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 07/02/1998 numac 1998016034 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 07/04/1998 numac 1998016043 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de identifikatie en de registratie van honden type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000107 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 22/01/2002 numac 2002009008 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 12/03/1998 numac 1998016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 1997 tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum Smith zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000108 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000109 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, en van de besluiten tot uitvoe sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 1997, wordt de heer Frère, J., directeur bij de Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven aangeduid als afgevaardigde van de Minister van Financiën bij het Paleis voor Schone Kunsten.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Barbeaux, M., ontlast van zijn functie van afgevaardigde van de Minister van Financiën bij het Paleis voor Schone Kunsten.

Bij ministerieel besluit van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 07/02/1998 numac 1998016034 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 07/04/1998 numac 1998016043 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de identifikatie en de registratie van honden type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000107 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 22/01/2002 numac 2002009008 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 12/03/1998 numac 1998016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 1997 tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum Smith zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000108 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000109 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, en van de besluiten tot uitvoe sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1998, wordt de heer De Bruyne, K., inspecteur van financiën, aangesteld als gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations (gewoonlijk genoemd « Bijzondere compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten »).

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Schenk, F., ontlast van zijn functie van afgevaardigde van de Minister van Financiën bij de « Bijzondere compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten ».

Bij ministerieel besluit van 5 februari 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 07/02/1998 numac 1998016034 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 07/04/1998 numac 1998016043 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de identifikatie en de registratie van honden type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000107 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 22/01/2002 numac 2002009008 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 12/03/1998 numac 1998016044 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 1997 tot instelling van een beschermingszone en van maatregelen om te beletten dat Pseudomonas solanacearum Smith zich in de provincies Antwerpen en Limburg verspreidt type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000108 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 10/03/1998 numac 1998000109 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, en van de besluiten tot uitvoe sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 1998, wordt de heer Roger, Y., directeur bij de Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven aangesteld in de hoedanigheid van gemachtigde van de Minister van Begroting bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten.

Het ministerieel besluit van 26 mei 1994 houdende aanstelling van de heer Pierard, R., in hoedanigheid van gemachtigde van de Minister van Begroting bij deze instelling wordt opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 20 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998003541 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 betreffende de uitgifte van in franken uitgedrukte schatkistcertificaten sluiten dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 1998, in artikel 1, 2°, tweede streepje van het ministerieel besluit van 12 januari 1993 houdende aanwijzing van de leden, van de voorzitter, van de rapporteur en van de secretarissen van de afdeling « Rekeningstelsel » en van de afdeling « Aanpassing van de van kracht zijnde wet- en reglementaire teksten » van de Commissie voor de normalisatie van de openbare comptabiliteit worden de woorden « de heer Nameche, R., inspecteur-generaal bij de Administratie der thesaurie » vervangen door de woorden « de heer Van Overberghe, J., directeur-generaal bij de Administratie der thesaurie ».

Bij hetzelfde besluit, in artikel 2, 3° e) van hetzelfde besluit worden de woorden « de heer Van Kerckhove, W. » vervangen door de woorden « de heer Dehoux, M. ».

Bij ministerieel besluit van 1 december 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003684 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende de organisatie van sommige diensten van de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 01/12/1998 pub. 27/02/1999 numac 1998003683 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de kantoren der douane, der accijnzen of der douane en accijnzen sluiten dat uitwerking heeft met ingang van 18 februari 1998, wordt artikel 1, 2°, eerste streepje van het ministerieel besluit van 12 januari 1993 houdende aanwijzing van de leden, van de voorzitter, van de rapporteur en van de secretarissen van de afdeling « Rekeningstelsel » en van de afdeling « Aanpassing van de van kracht zijnde wet- en reglementaire teksten » van de Commissie voor de normalisatie van de openbare comptabiliteit vervangen door de volgende bepaling : « - in de hoedanigheid van leden van de Commissie : de heer Brouhns, G., secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën, de heer De Rijck, L., directeur-generaal van de Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven, ».

Bij hetzelfde besluit wordt artikel 3 van hetzelfde besluit vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 3.Wordt benoemd tot voorzitter van de afdeling « Rekeningstelsel » van voornoemde Commissie : de heer De Rijck, L., directeur-generaal van de Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven. ».

Bij ministerieel besluit van 23 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/1999 pub. 15/04/1999 numac 1999011114 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit betreffende de lijst der gemeenten waar een onderzoek bij steekproef naar de omvang van de varkensstapel op 1 april en 1 augustus 1999 wordt uitgevoerd sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 1999, wordt de heer Palings, W., inspecteur van financiën, aangesteld als gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Bijzondere verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations (gewoonlijk genoemd « Bijzondere compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten »).

Bij hetzelfde besluit wordt de heer De Bruyne, K., ontlast van zijn functie van afgevaardigde van de Minister van Financiën bij de « Bijzondere compensatiekas voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten ».

Bij ministerieel besluit van 23 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/1999 pub. 15/04/1999 numac 1999011114 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit betreffende de lijst der gemeenten waar een onderzoek bij steekproef naar de omvang van de varkensstapel op 1 april en 1 augustus 1999 wordt uitgevoerd sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 1999, wordt de heer De Roeck, P., directeur bij de Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven aangesteld als gemachtigde van de Minister van Financiën bij de « Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij ».

Bij hetzelfde besluit wordt de heer Du Chau, R., ontlast van zijn functie van afgevaardigde van de Minister van Financiën bij de « Pool van Zeelieden ter Koopvaardij ».

Bij ministerieel besluit van 23 maart 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/03/1999 pub. 15/04/1999 numac 1999011114 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit betreffende de lijst der gemeenten waar een onderzoek bij steekproef naar de omvang van de varkensstapel op 1 april en 1 augustus 1999 wordt uitgevoerd sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 1999, wordt de heer Vandenberghe, H., ontlast van zijn functie van gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Belgische Dienst voor bedrijfsleven en landbouw.

Bij hetzelfde besluit wordt de heer De Bruyne, K., inspecteur van financiën, aangesteld als gemachtigde van de Minister van Financiën bij de Belgische Dienst voor bedrijfsleven en landbouw.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^