Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 15 december 2000

Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2000 wordt, met ingang van 31 maart 2000, eervol ontslag uit zijn functies van administrateur-generaal bij het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogss Bij het

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2000007318
pub.
15/12/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 20 oktober 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 26/01/2001 numac 2001016004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 februari 2000 tot benoeming van de leden van het Deontologisch Comité type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 16/01/2001 numac 2000014305 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de erkenning van attesteringsinstanties voor de CE-markering van overeenkomst van de bouwproducten type ministerieel besluit prom. 20/10/2000 pub. 20/01/2001 numac 2001027014 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen sluiten wordt, met ingang van 31 maart 2000, eervol ontslag uit zijn functies van administrateur-generaal bij het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers verleend aan de heer Jozef Van Eetvelt, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te dragen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^