Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 07 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gerechtelijke Politie Weigeringen van bevorderingen door verhoging in weddenschaal Bij ministerieel besluit van 1 december 2000, wordt de bevordering door verhoging in weddenschaal tot weddenschaal 1D in een betrekking van gerechtelijk afdeli Bij minist

bron
ministerie van justitie
numac
2000010058
pub.
07/12/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Gerechtelijke Politie Weigeringen van bevorderingen door verhoging in weddenschaal Bij ministerieel besluit van 1 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 16/12/2000 numac 2000011509 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 1978 betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieproducten type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000016331 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de overgangsmaatregelen van artikel 50 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra sluiten, wordt de bevordering door verhoging in weddenschaal tot weddenschaal 1D in een betrekking van gerechtelijk afdelingscommissaris bij de brigade Brussel die vacant werd verklaard op 1 april 2000, geweigerd aan de heer Van Doorslaer, D., gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Bij ministerieel besluit van 1 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 16/12/2000 numac 2000011509 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 1978 betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieproducten type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000016331 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de overgangsmaatregelen van artikel 50 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra sluiten, wordt de bevordering door verhoging in weddenschaal tot weddenschaal 1D in een betrekking van gerechtelijk afdelingscommissaris bij de brigade Antwerpen die vacant werd verklaard op 1 april 2000, geweigerd aan de heer Van Doorslaer, D., gerechtelijk afdelingscommissaris bij dit parket.

Bij ministerieel besluit van 1 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 16/12/2000 numac 2000011509 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 1978 betreffende de inschrijving van de personen die optreden in de bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieproducten type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000016331 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de overgangsmaatregelen van artikel 50 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra sluiten, wordt de bevordering door verhoging in weddenschaal tot weddenschaal 1D in een betrekking van gerechtelijk afdelingscommissaris bij de brigade Hasselt die vacant werd verklaard op 1 april 2000, geweigerd aan de heer Van Doorslaer, D., gerechtelijk afdelingscommissaris bij het parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^