Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 03 maart 2000
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Benoeming van een afgevaardigde werkman bij het toezicht in de groeven en graverijen Bij ministerieel besluit van 24 december 1999, werd benoemd de heer Marc Van Rooy, te Vosselaar, tot werkende afgevaardigde b (...)

bron
ministerie van economische zaken
numac
2000011028
pub.
03/03/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Benoeming van een afgevaardigde werkman bij het toezicht in de groeven en graverijen Bij ministerieel besluit van 24 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000011002 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022017 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de klinische biologie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022027 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de orthopedie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022030 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de neurologie type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022033 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de röntgendiagnose type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/01/2000 numac 2000022039 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de nucleaire geneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/12/1999 pub. 29/12/1999 numac 1999002173 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de Interdepartementale Raad van Beroep sluiten, werd benoemd de heer Marc Van Rooy, te Vosselaar, tot werkende afgevaardigde bij het toezicht in de groeven en de graverijen, voor de 2de omschrijving van de Afdeling Noord, ter vervanging van de heer Jean Marie Kuypers, wiens mandaat hij zal voltooien.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^