Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 17 februari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. - Erkenning van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 5 januari 2000, worden de hierna genoemde diensten er 1.I.I.

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012115
pub.
17/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. - Erkenning van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk Bij ministerieel besluit van 5 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000000049 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de Provincie Waals-Brabant type ministerieel besluit prom. 05/01/2000 pub. 22/02/2000 numac 1999012923 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor de textielnijverheid en het breiwerk type ministerieel besluit prom. 05/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000000050 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de provincie Henegouwen type ministerieel besluit prom. 05/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000000047 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Namen type ministerieel besluit prom. 05/01/2000 pub. 03/02/2000 numac 2000000048 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Luxemburg sluiten, worden de hierna genoemde diensten erkend in de hoedanigheid van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk bij toepassing van artikel 38 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en dit vanaf 1 januari 2000 tot 31 december 2001. 1.I.I.D., Poortakkerstraat 94, 9051 St.-Denijs-Westrem Territoriale bevoegdheid : de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams Brabant 2.PROGECOV, Vogelmarkt 11 9000 Gent Territoriale bevoegdheid : de provincies Oost- en West-Vlaanderen 3.MEDICOLABOR, Kerkstraat 32 8400 Oostende Territoriale bevoegdheid : de provincies Oost- en West-Vlaanderen 4.IKMO, St.-Clarastraat 48bis 8000 Brugge Territoriale bevoegdheid : het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5.BEWEL, Oude Graanmarkt 10 1000 Brussel Territoriale bevoegdheid : de provincie Waals-Brabant en Vlaams- Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het arrondissement Charleroi 6.SECUREX, Genèvestraat 4 1140 Brussel Territoriale bevoegdheid : het volledige Belgische grondgebied 7.INTERMEDICALE, `t Kintstraat 7/9 1000 Brussel Territoriale bevoegdheid : het volledige Belgische grondgebied 8.CBMT, Ad. Lacomblélaan 52 1030 Brussel Territoriale bevoegdheid : het volledige Belgische grondgebied 9.PREVEMED, Tramstraat 59 9052 Zwijnaarde Territoriale bevoegdheid : de provincies Oost- en West-Vlaanderen op voorwaarde dat aan de Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk de erkenning voor de afdeling medisch toezicht, verleend door de Vlaamse Gemeenschap, wordt voorgelegd voor 30juni 2000 10.GEDILO - I.K., Kunstlaan 18 3500 Hasselt Territoriale bevoegdheid : het Vlaamse Gewest 11.APRIM, Frankrijklei 64-68 2000 Antwerpen Territoriale bevoegdheid : het Vlaamse Gewest 12.PREMED, Tiense Vest 31 3010 Leuven Territoriale bevoegdheid : het Vlaamse Gewest en het arrondissement van Brussel-Hoofdstad 13.IDEWE, Wetstraat 103 1040 Brussel Territoriale bevoegdheid : het volledige Belgische grondgebied op voorwaarde dat aan de Opvolgingscommissie voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk de erkenning voor de afdeling medisch toezicht, verleend door de Franstalige Gemeenschap, wordt voorgelegd voor 31 december 2000 14.MEDIMAR, Brouwersvliet 33, bus 7 2000 Antwerpen Territoriale bevoegdheid : het Vlaamse Gewest en het arrondissement van Brussel-Hoofdstad 15. CENTRUM VOOR ARBEIDSGENEESKUNDE, Oudaan 16 2000 Antwerpen Territoriale bevoegdheid : het Vlaamse Gewest 16.GEZONDHEID EN ARBEID, Henri Jasparlaan 128 1060 Brussel Territoriale bevoegdheid : het volledige Belgische grondgebied 17.NMBS, Frankrijkstraat 85 1060 Brussel Territoriale bevoegdheid : het volledige Belgische grondgebied op voorwaarde dat aan de Opvolgingscommissie voor de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk de erkenning en van de afdeling medisch toezicht verleend door de bevoegde Gemeenschappen wordt voorgelegd voor 31 december 2000 18.AGATHOS, Lenniksebaan 806 1070 Brussel Territoriale bevoegdheid : het volledige Belgische grondgebied 19.MSR-FAMEDI, Arduinkaai 16 1000 Brussel Territoriale bevoegdheid : het volledige Belgische grondgebied 20.CESI, Konrad Adenauerlaan 8 1200 Brussel Territoriale bevoegdheid : het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 21.PROVILIS, boulevard Frère Orban 5 5000 Namen Territoriale bevoegdheid : het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 22.SPMT, Quai Orban 32-34 4020 Luik Territoriale bevoegdheid : het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 23.SIMETRA, rue Léopold 22 6000 Charleroi, Territoriale bevoegdheid : de provincies Henegouwen, Namen en Waals-Brabant Bij ministerieel besluit van 1 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/02/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000007051 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Stagecommissie type ministerieel besluit prom. 01/02/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000022111 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 augustus 1998 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen teneinde te voorzien in de uitvoering van het statuut van het rijkspersoneel bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volk sluiten, worden de hierna genoemde diensten erkend in de hoedanigheid van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk bij toepassing van artikel 38 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk en dit vanaf 1 januari 2000 tot 31 december 2001. 1.MEDIWET, Patijntjesstraat 244 9000 Gent Territoriale bevoegdheid : de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Vlaams Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.SEMISUD, rue Fleurie 2 - bte 7 6800 Libramont-Chevigny Territoriale bevoegdheid : het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.SMIL, Galerie de la Sauvenière 3 4000 Luik Territoriale bevoegdheid : het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.SEMESOTRA, Quai Andréï Sakharov 30 7500 Doornik Territoriale bevoegdheid : het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Deze lijst vervangt deze die werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2000 (blz. 2958 en 2959).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^