Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 17 oktober 2000
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Erkenning van een organisme als externe dienst voor technische controles op de werkplaats Bij ministerieel besluit van 14 juni 2000 wordt de Vereniging zonder winstoogmerk « SGS - Bureau Nivelles », gevestigd L. Metterwielaan 324, te 1080 Brusse (.

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012559
pub.
17/10/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Erkenning van een organisme als externe dienst voor technische controles op de werkplaats Bij ministerieel besluit van 14 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/06/2000 pub. 08/08/2000 numac 2000003378 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot aanduiding van de vice-voorzitter van de Hoge Raad van Financiën en van de leden van het bureau van de Hoge Raad van Financiën en tot aanvulling van de samenstelling van de permanente afdelingen « Fiscaliteit en parafiscaliteit sluiten wordt de Vereniging zonder winstoogmerk « SGS - Bureau Nivelles », gevestigd L. Metterwielaan 324, te 1080 Brussel, erkend als externe dienst voor technische toestellen uit te voeren, bedoeld in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^