Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 14 juni 2000

Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van machtigingen Bij ministerieel besluit van 28 februari 2000 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolg(...) Voor de raadpleging van

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2000014073
pub.
14/06/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer (autocardiensten) Intrekking van machtigingen Bij ministerieel besluit van 28 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000022207 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1996 tot vaststelling van de criteria voor erkenning van beoefenaars van de verpleegkunde als houders van de bijzondere beroepstitel van gegradueerde verpleger of gegradueerde ve sluiten wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende ondernemingen ingetrokken.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij ministerieel besluit van 6 maart 2000 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende onderneming ingetrokken.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij ministerieel besluit van 7 maart 2000 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende tabel vermelde onderneming ingetrokken.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij ministerieel besluit van 16 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/03/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000022227 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 16/03/2000 pub. 27/04/2000 numac 2000022267 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Fonds voor de Beroepsziekten type ministerieel besluit prom. 16/03/2000 pub. 11/04/2000 numac 2000016095 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 mei 1988 betreffende de georganiseerde bestrijding van de bijenziekten sluiten wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende tabel vermelde onderneming ingetrokken.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij ministerieel besluit van 20 april 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2000 pub. 21/06/2000 numac 2000014117 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende de bepaling van de modaliteiten van het jaarlijkse verslag met betrekking tot de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik type ministerieel besluit prom. 20/04/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000000369 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 20/04/2000 pub. 27/05/2000 numac 2000000370 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszone in de provincie Namen sluiten, wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer, verleend aan de in de hiernavolgende tabel vermelde onderneming ingetrokken.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^