Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 10 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Centrale examencommissies. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 1 maart 2000 zijn, met ingang van 1 juli 1999 en voor een periode van zes jaar, benoemd tot lid van de centrale examencommissies voor de basiskennis van het bedrijfsbeheer : Op de voo

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016093
pub.
10/05/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Centrale examencommissies. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 1 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022194 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 21/04/2000 numac 2000011113 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000003063 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022192 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022193 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000011114 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 79 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000011222 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 79 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten zijn, met ingang van 1 juli 1999 en voor een periode van zes jaar, benoemd tot lid van de centrale examencommissies voor de basiskennis van het bedrijfsbeheer : Voor de eerste afdeling : Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : Mevr. Anne-Marie Dantinne.

Plaatsvervangend lid : Mevr. Francine Lipmanne.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Claude Wattiez.

Plaatsvervangend lid : Mevr. Nadine Van der Heyden.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : Mevr. Annette Machiels.

Plaatsvervangend lid : Mevr. Maria De Raeymaeker.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen : Werkend lid : De heer Paul Van Muylem.

Plaatsvervangend lid : De heer Noël Deckers.

Voor de tweede afdeling : Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : Mevr. Francine Leman.

Plaatsvervangend lid : Mevr. Anne Vander Cappelen.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : Mevr. Françoise Zimmer.

Plaatsvervangend lid : Mevr. Marie-Anne Noël.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Herman Van Damme.

Plaatsvervangend lid : De heer Jan Gelissen.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Luc Van Walleghem.

Plaatsvervangend lid : De heer Ernest Janssens.

Bij hetzelfde ministerieel besluit zijn, voor dezelfde periode, benoemd tot lid van de centrale examencommissies voor de beroepskennis van : 1. Aannemer-schrijnwerker-timmerman. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Georges Delhougne.

Plaatsvervangend lid : De heer Emmanuel Corvers.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Roger Jadot;

Plaatsvervangend lid : De heer Dominique Lobet.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer René Van Begin.

Plaatsvervangend lid : De heer Jozef Van Begin.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer André De Potter.

Plaatsvervangend lid : De heer Willy Simoens. 2. Installateur in centrale verwarming. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Jean-Claude Boulliez.

Plaatsvervangend lid : De heer Freddy Marquet.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Willy Dubois.

Plaatsvervangend lid : De heer Claude Descamps.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Pierre Stroobants.

Plaatsvervangend lid : De heer Jozef Leemans.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Robert Driesen.

Plaatsvervangend lid : De heer François Van Heeswijck. 3. Aannemer-plafonneerder-cementwerker. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Marcel Rulot.

Plaatsvervangend lid : De heer Michel Bollen.

Op de voordracht van het « institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Paul Godeau.

Plaatsvervangend lid : De heer Jean Jacquemin.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Jozef Van Geel.

Plaatsvervangend lid : De heer Herman Van Den Branden.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Karel Craps.

Plaatsvervangend lid : De heer Jozef Aerts. 6. Kapper. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Yves Goffinet.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Jean-Luc Dumont.

Plaatsvervangend lid : De heer Jean-Pierre Lillon.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : Mevr. Annette Machiels.

Plaatsvervangend lid : De heer Marc Bastiaens.

Op de voordracht van het Vlaams instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Petrus Roelant.

Plaatsvervangend lid : De heer Robert Borgers. 7. Molenaar. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Paul Fouillen.

Plaatsvervangend lid : De heer Joseph Scalenburg.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Etienne Ottevaere.

Plaatsvervangend lid : De heer Emile Thibaut.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Luc Weckhuysen.

Plaatsvervangend lid : De heer Luc Bastiaens.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Hervé De Smet.

Plaatsvervangend lid : De heer Jules Declercq. 8. Aannemer van schilderwerken. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Jaquy Paul.

Plaatsvervangend lid : De heer Raymond Valcke.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Henri-Claude Freson.

Plaatsvervangend lid : De heer Jean-Claude Leroy.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Ewald Vissers.

Plaatsvervangend lid : De heer Herman D'Hauwers.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Joseph Goeyers.

Plaatsvervangend lid : De heer Frans Bresseleers. 9. Handelaar in inlandse granen. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « Le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Gérard Laval.

Plaatsvervangend lid : De heer Camille Thirion.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Joseph Stasse.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Luc Weckhuysen.

Plaatsvervangend lid : De heer Luc Bastiaens.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Marcel Valcke.

Plaatsvervangend lid : De heer Valère Seghers. 10. Slager-groothandelaar. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Emile Van Botterdale.

Plaatsvervangend lid : De heer Jean Delfosse.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Paul Reygaerts.

Plaatsvervangend lid : De heer Benoît Faut.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Marcel Lefever.

Plaatsvervangend lid : De heer Freddy Van Broeckhoven.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Eduard Van Honste.

Plaatsvervangend lid : De heer Robert Brock. 11. Opticien. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Philippe Evrard.

Plaatsvervangend lid : Mevr. Arlette Dambremez.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Yves Ghiot.

Plaatsvervangend lid : Mevr. Ninette Nysten.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer André Laloux.

Plaatsvervangend lid : De heer Jan Cleeren.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Philippe Carlier.

Plaatsvervangend lid : De heer Robert Michils. 12. Fietsmecanicien. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Georges Schlicker.

Plaatsvervangend lid : De heer Michel Scherrens.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Michel Lebout.

Plaatsvervangend lid : De heer Emmanuel Retelet.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Jean-Pierre Van Der Slagmolen.

Plaatsvervangend lid : De heer Lucien Brackx.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Léopold Bosman.

Plaatsvervangend lid : De heer Jacques Coutteau. 13. Bromfietsmecanicien. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Georges Schlicker.

Plaatsvervangend lid : De heer Michel Scherrens.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Michel Lebout.

Plaatsvervangend lid : De heer Emmanuel Retelet.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Jean-Pierre Van Der Slagmolen.

Plaatsvervangend lid : De heer Lucien Brackx.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Léopold Bosman.

Plaatsvervangend lid : De heer Jacques Coutteau. 14. Motorfietsmecanicien. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Georges Schlicker.

Plaatsvervangend lid : De heer Michel Scherrens.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Michel Lebout.

Plaatsvervangend lid : De heer Emmanuel Retelet.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Jean-Pierre Van Der Slagmolen.

Plaatsvervangend lid : De heer Lucien Brackx.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Léopold Bosman.

Plaatsvervangend lid : De heer Jacques Coutteau. 15. Aannemer van metsel- en betonwerken. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Roger Bertrand.

Plaatsvervangend lid : De heer Jacques Lejeune.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Antoine Scillia.

Plaatsvervangend lid : De heer Jean-François Compte.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Marcel Dietens.

Plaatsvervangend lid : De heer Marcel Vandeweyer.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Edouard De Keyzer.

Plaatsvervangend lid : De heer Paul Vandekerckhove. 16. Aannemer-steenhouwer. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Philippe Bernard.

Plaatsvervangend lid : De heer Jean-Paul Cabay.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Robert Brams.

Plaatsvervangend lid : De heer Jacques Delrez.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer André De Brabandere.

Plaatsvervangend lid : De heer Marcel Vandeweyer.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Jacques Dascotte.

Plaatsvervangend lid : De heer Georges Cornelis. 17. Fotograaf. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Armand Vandenbergh.

Plaatsvervangend lid : De heer André Lamblin.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer José Horion.

Plaatsvervangend lid : De heer Michel Bockiau.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Jan De Vijver.

Plaatsvervangend lid : De heer Johan Augustyn.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Vital Kuypers.

Plaatsvervangend lid : De heer Jean-Claude Droesbeke. 18. Kleinhandelaar in vaste brandstoffen. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Yves Herbigneaux.

Plaatsvervangend lid : Mevr. Anne-Marie Godin.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Raymond Delory.

Plaatsvervangend lid : De heer Victor Calbert.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Daniël Maes.

Plaatsvervangend lid : De heer Théo Meys.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Théo Stulens.

Plaatsvervangend lid : De heer Jozef Ruland. 19. Aannemer-marmerbewerker. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Philippe Bernard.

Plaatsvervangend lid : De heer Michel Bollen.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Henri Vanderlinden.

Plaatsvervangend lid : De heer Fean-Franz Abraham.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Henri Vanderlinden.

Plaatsvervangend lid : De heer Marcel Vandeweyer.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Alfons Nys.

Plaatsvervangend lid : De heer Karel Bernard. 20. Handelaar in fourage en stro. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Gérard Laval.

Plaatsvervangend lid : De heer Patrick Tetelain.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Henri Sadzot.

Plaatsvervangend lid : De heer Francis Lequeux.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Remi Spillebeen.

Plaatsvervangend lid : De heer Paul Van Der Wildt.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Marcel Carremans.

Plaatsvervangend lid : De heer Joël Dewulf. 21. Aannemer-tegelzetter. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Richard Doyen.

Plaatsvervangend lid : De heer Jean-Paul Cabay.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Charles Desutter.

Plaatsvervangend lid : De heer Georges Bal.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Marcel Dietens.

Plaatsvervangend lid : De heer Johan Van Hyfte.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer François Diels.

Plaatsvervangend lid : De heer Julien Capiau. 22. Electrotechnisch installateur. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Pierre Descamps.

Plaatsvervangend lid : De heer Emile Stapelle.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Robert Vandervelde.

Plaatsvervangend lid : De heer Roger Van Buggenhout.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Julien Verstraeten.

Plaatsvervangend lid : De heer Leon Lauwerys.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Leo Janssens. 23. Behanger plaatser van wand- en vloerbekledingen. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Claude Grandjean.

Plaatsvervangend lid : De heer Jean Cabases.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Emile Parent.

Plaatsvervangend lid : De heer Marc Piron.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Etienne Matton.

Plaatsvervangend lid : De heer Patrick Laheyne.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Robert Demuysere.

Plaatsvervangend lid : De heer Odiel Van Dycke. 24. Horlogemaker-hersteller. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Claude Lehean.

Plaatsvervangend lid : De heer Michel Marcotty.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Francis Cresens.

Plaatsvervangend lid : De heer Pierre Kruchten.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Ferdinand Weyts.

Plaatsvervangend lid : De heer Paul Martin.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Francis Cresens.

Plaatsvervangend lid : De heer Georges Quijo. 25. Technicus in tandprothese. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Joseph Bony.

Plaatsvervangend lid : De heer Marc Guillaume.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Henri Crenier.

Plaatsvervangend lid : De heer Alain Vanval.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Raphaël Teck.

Plaatsvervangend lid : De heer Jan Tierens.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Lucien Van Den Berghe.

Plaatsvervangend lid : De heer Ignace Rotsaert. 26. Garagehouder-hersteller. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Michel Scherrens.

Plaatsvervangend lid : De heer Georges Schilcker.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Maurice Fafra.

Plaatsvervangend lid : De heer Michel Tournier.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Jean Dooms.

Plaatsvervangend lid : De heer Maurice Van Der Veken.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer José De Smet.

Plaatsvervangend lid : De heer Robert Van Ussel. 27. Aannemer van glaswerken. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Francis Beriot.

Plaatsvervangend lid : De heer Jacques Lejeune.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Fernand Close.

Plaatsvervangend lid : De heer Luc Delvoie.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Jean-Luc Deprez.

Plaatsvervangend lid : De heer René Van Begin.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Paul Vigoureux.

Plaatsvervangend lid : De heer Dirk Lefevere. 28. Kleinhandelaar in vloeibare brandstoffen. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Yves Herbigneaux.

Plaatsvervangend lid : Mevr. Anne-Marie Godin.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Philippe Leruse.

Plaatsvervangend lid : De heer Jean-Pol Devaux.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : Mevr. Brigitte Mornie.

Plaatsvervangend lid : De heer Francis Degros.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Carlos Naessens.

Plaatsvervangend lid : De heer Luc Bouts. 29. Handelaar in tweedehandse autovoertuigen. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Georges Schlicker.

Plaatsvervangend lid : De heer Michel Scherrens.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Paul Vanderelst.

Plaatsvervangend lid : De heer Robert Joris.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Jean Dooms.

Plaatsvervangend lid : De heer Willy Vermeersch.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Ronny Schraepen.

Plaatsvervangend lid : De heer Karel Cardoen. 30. Sanitair installateur-loodgieter. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer René Schelfhaut.

Plaatsvervangend lid : De heer Walter Dewulf.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer André Dooms.

Plaatsvervangend lid : De heer Léopold Ninnin.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Félicien Jaspers.

Plaatsvervangend lid : De heer Georges Van Goethem.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Nobert De Pue.

Plaatsvervangend lid : De heer Alejandro Martin. 31. Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer René Schelfhaut.

Plaatsvervangend lid : De heer Walter Dewulf.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Léopold Ninnin.

Plaatsvervangend lid : De heer André Dooms.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Félicien Jaspers.

Plaatsvervangend lid : De heer Georges Van Goethem.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Bart De Pue.

Plaatsvervangend lid : De heer Norbert De Pue. 32. Aannemer van zinkwerken en van metalen dakbedekkingen van gebouwen. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Walter Dewulf.

Plaatsvervangend lid : De heer René Schelfaut.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer André Dooms.

Plaatsvervangend lid : De heer Léopold Ninnin.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Marcel Dietens.

Plaatsvervangend lid : De heer Marc Van Den Eynden.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Pros Verhoeven.

Plaatsvervangend lid : De heer Norbert De Pue. 33. Aannemer van niet metalen dakbedekkingen van gebouwen. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Stanislas Van Lancker.

Plaatsvervangend lid : De heer Emmanuel Corvers.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Philippe Crohin.

Plaatsvervangend lid : De heer Gilbert Pierrard.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Marcel Dietens.

Plaatsvervangend lid : De heer Marc Van Den Eynden.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Charles Van Eygen.

Plaatsvervangend lid : De heer Geert Bosch. 34. Installateur-frigorist. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Lazlo Jozsa.

Plaatsvervangend lid : De heer Walter De Cock.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Léon Jacqmin.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Roger Van Zeebroeck.

Plaatsvervangend lid : De heer Silvio Van Laethem.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Hendrik Van Leemput.

Plaatsvervangend lid : De heer Franciscus Mees. 35. Droogkuiser-verver. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Jean-Pierre Reigner.

Plaatsvervangend lid : De heer Jean-Jacques Letot.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Pierre Vandenhoeke.

Plaatsvervangend lid : De heer Joseph Broers.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Léopold Anthierens.

Plaatsvervangend lid : De heer Luc Goossens.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Edouard Van Impe. 36. Wasser. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Jean Brach.

Plaatsvervangend lid : Mevr. Andrée Mathieu.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Armand Cherbonnier.

Plaatsvervangend lid : De heer Marc Parmentier.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer André Vanhaute.

Plaatsvervangend lid : De heer Paul Van Der Paelt.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Maurice Meulders.

Plaatsvervangend lid : De heer Jan Lens. 37. Carrossier-hersteller. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Michel Debucquoy.

Plaatsvervangend lid : De heer Bernard Dujardin.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Jacques Van Bellinghen.

Plaatsvervangend lid : De heer Christian Van Der Heyden.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Rik Demeester.

Plaatsvervangend lid : De heer Paul Van Hoe.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Petrus De Canniere. 38. Begrafenisondernemer. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Jean Cornet.

Plaatsvervangend lid : De heer Marc Wouters.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer José Lerouge.

Plaatsvervangend lid : De heer Bart Feryn.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Jan Nuytten.

Plaatsvervangend lid : De heer Jean-Pierre Vercruysse. 39. Fabrikant-installateur van lichtreclames. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Marcel Vilain.

Plaatsvervangend lid : De heer Pierre Descamps.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Louis Cuypers.

Plaatsvervangend lid : De heer Raymond Bacquelaine.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Robert Smaele.

Plaatsvervangend lid : De heer Julien Verstraeten.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Jean-Pierre Meganck.

Plaatsvervangend lid : De heer Raymond Van Nieuwenhove. 40. Restaurateur of traiteur-banketaannemer. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Francis Bastin.

Plaatsvervangend lid : De heer Georges Dubucq.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Henri Doumont.

Plaatsvervangend lid : De heer Pierre Van Espen.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Cor De Voogt.

Plaatsvervangend lid : De heer Walter Bauters.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Etienne Vermeulen.

Plaatsvervangend lid : De heer Dirk Van Moer 41. Aannemer voor het waterdichtmaken van bouwwerken. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Jean-Paul Cabay.

Plaatsvervangend lid : De heer Christian Brasseur.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Michel Buve.

Plaatsvervangend lid : De heer Jean Romano.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer René Van Begin.

Plaatsvervangend lid : De heer Jozef Van Geel.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Eric Moerman.

Plaatsvervangend lid : De heer Benny Vanherle. 42. Aannemer van sloopwerken. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Patrick Decoodt.

Plaatsvervangend lid : De heer Jacques Lejeune.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Patrick Prijot.

Plaatsvervangend lid : De heer Karel Sap.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Lucien Ongena.

Plaatsvervangend lid : De heer René Van Begin.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer Frans Van Der Schraelen.

Plaatsvervangend lid : De heer Rik Witdouck. 43. Brood- en banketbakker. Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : De heer Joël Andries.

Plaatsvervangend lid : Mevr. Marie-Andrée Henrioulle.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : De heer Albert Denoncin.

Plaatsvervangend lid : De heer Alain Van Twembeke.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : De heer Luc Verbist.

Plaatsvervangend lid : De heer Gilbert Himpens.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : De heer André Van Verdegem.

Plaatsvervangend lid : De heer Octaaf De Coster. 44. Schoonheidsspecialist(e). Voor de Franse taalrol : Op de voordracht van « le Ministre de l'Enseignement secondaire, des Lettres et des Arts » : Werkend lid : Mevr. Marie-Paule Hosselet.

Plaatsvervangend lid : Mevr. Josiane Detry.

Op de voordracht van het « Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises » : Werkend lid : Mevr. Nadine Salembier.

Plaatsvervangend lid : Mevr. Carole Dandois.

Voor de Nederlandse taalrol : Op de voordracht van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming : Werkend lid : Mevr. Marie-Louise Vermeiren.

Plaatsvervangend lid : Mevr. Lieve Van Der Spiegel.

Op de voordracht van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen : Werkend lid : Mevr. Pascale Hoflack.

Plaatsvervangend lid : Mevr. Katelijne Mallisse.

Bij hetzelfde ministerieel besluit : wordt de heer Albert Wauthier benoemd tot regeringscommissaris bij de examencommissies van de Franse taalrol; wordt Mevr. Lysiane Loppart benoemd tot plaatsvervangend regeringscommissaris bij dezelfde examencommissies; wordt de heer Edwin Wolfs benoemd tot regeringscommissaris bij de examencommissies van de Nederlandse taalrol; wordt Mevr. Marita Windmolders benoemd tot plaatsvervangend regeringscommissaris bij dezelfde examencommissies.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^