Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 11 april 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 21 december 1999 wordt Mevr. Andrée Debrulle benoemd tot gewoon lid van de Adviescommissie voor de erkenning van uitzendbureaus, ter vervanging van Mevr. Geneviève Meunier, ontslagnemend. Bij mi Bij minister

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027149
pub.
11/04/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 21 december 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/1999 pub. 26/01/2000 numac 2000022045 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waardoor de farmaceutische specialiteit Ectocur, drinkbare oplossing, van het geneeskundig voorschrift vrijgesteld wordt sluiten wordt Mevr. Andrée Debrulle benoemd tot gewoon lid van de Adviescommissie voor de erkenning van uitzendbureaus, ter vervanging van Mevr. Geneviève Meunier, ontslagnemend.

Bij ministerieel besluit van 21 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 12/09/2000 numac 2000031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011099 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011098 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van de grote verpakkingen van terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000012126 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000014060 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur, en v sluiten wordt Mevrouw Marie-Thérèse Cellière op 5 februari 1999 op eigen verzoek eervol ontslagen als lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen, waar ze het vrij onderwijs vertegenwoordigde.

Bij ministerieel besluit van 21 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 12/09/2000 numac 2000031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011099 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011098 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van de grote verpakkingen van terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000012126 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000014060 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur, en v sluiten wordt de heer Robert Mine op 21 januari 2000 benoemd tot lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen, ter vertegenwoordiging van het vrij onderwijs en ter vervanging van Mevr. Marie-Thérèse Cellière, ontslagnemend, wier mandaat hij zal beëindigen.

Bij ministerieel besluit van 21 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 12/09/2000 numac 2000031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011099 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011098 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van de grote verpakkingen van terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000012126 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000014060 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur, en v sluiten wordt Mevr. Véronique Claeys op 16 september 1997 op eigen verzoek eervol ontslagen als lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen, waar ze de afdeling Opleiding vertegenwoordigde.

Bij ministerieel besluit van 21 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 12/09/2000 numac 2000031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011099 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011098 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van de grote verpakkingen van terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000012126 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000014060 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur, en v sluiten wordt Mevr. Hedwige de Hemptinne op 9 oktober 1997 benoemd tot lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen, ter vertegenwoordiging van de afdeling Opleiding en ter vervanging van Mevr. Véronique Claeys, ontslagnemend, wier mandaat ze zal beëindigen.

Bij ministerieel besluit van 21 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 12/09/2000 numac 2000031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011099 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011098 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van de grote verpakkingen van terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000012126 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000014060 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur, en v sluiten wordt Mevr. Hedwige de Hemptinne op 29 november 1999 op eigen verzoek eervol ontslagen als lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen, waar ze de afdeling Opleiding vertegenwoordigde.

Bij ministerieel besluit van 21 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 12/09/2000 numac 2000031296 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor de ceremonievoertuigen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011099 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot verlaging van de prijzen van sommige terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 26/02/2000 numac 2000011098 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van de grote verpakkingen van terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000012126 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om stagiairs aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 21/02/2000 pub. 07/03/2000 numac 2000014060 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit betreffende de met controle en inspectie belaste agenten die waken over de toepassing van het koninklijk besluit van 11 december 1998 betreffende de vergunning van spoorwegonderneming en het gebruik van de spoorweginfrastructuur, en v sluiten wordt de heer Eric Grava op 21 januari 2000 benoemd tot lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen, ter vertegenwoordiging van de afdeling Opleiding en ter vervanging van Mevr. Hedwige de Hemptinne, ontslagnemend, wier mandaat hij zal beëindigen.

Bij ministerieel besluit van 24 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022203 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot oprichting van een Technische Commissie inzake het toekennen van een vergoeding voor sommige voedingsmiddelen in het kader van de dioxinecrisis type ministerieel besluit prom. 24/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022204 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot oprichting van een Technische Commissie inzake het toekennen van vergoedingen voor voedingsmiddelen die in het kader van de dioxinecrisis in het buitenland werden vernietigd of uit het buitenland werden teruggezonden type ministerieel besluit prom. 24/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000000152 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de moraliteitsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 6bis van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne sluiten wordt de heer Alain Antoine op 7 december 1999 op eigen verzoek eervol ontslagen als lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen, waar hij de bewegingen voor permanente educatie vertegenwoordigde.

Bij ministerieel besluit van 24 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022203 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot oprichting van een Technische Commissie inzake het toekennen van een vergoeding voor sommige voedingsmiddelen in het kader van de dioxinecrisis type ministerieel besluit prom. 24/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022204 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot oprichting van een Technische Commissie inzake het toekennen van vergoedingen voor voedingsmiddelen die in het kader van de dioxinecrisis in het buitenland werden vernietigd of uit het buitenland werden teruggezonden type ministerieel besluit prom. 24/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000000152 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de moraliteitsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 6bis van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne sluiten wordt Mevrouw Carine Soir op 10 januari 2000 benoemd tot lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen, ter vertegenwoordiging van een beweging voor permanente educatie en ter vervanging van de heer Alain Antoine, ontslagnemend, wiens mandaat ze zal beëindigen.

Bij ministerieel besluit van 24 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022203 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot oprichting van een Technische Commissie inzake het toekennen van een vergoeding voor sommige voedingsmiddelen in het kader van de dioxinecrisis type ministerieel besluit prom. 24/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022204 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot oprichting van een Technische Commissie inzake het toekennen van vergoedingen voor voedingsmiddelen die in het kader van de dioxinecrisis in het buitenland werden vernietigd of uit het buitenland werden teruggezonden type ministerieel besluit prom. 24/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000000152 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de moraliteitsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 6bis van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne sluiten wordt de heer René Beeckman op 31 januari 2000 op eigen verzoek eervol ontslagen als lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Nijvel, waar hij het onderwijs van de Franse Gemeenschap vertegenwoordigde.

Bij ministerieel besluit van 24 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022203 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot oprichting van een Technische Commissie inzake het toekennen van een vergoeding voor sommige voedingsmiddelen in het kader van de dioxinecrisis type ministerieel besluit prom. 24/02/2000 pub. 11/03/2000 numac 2000022204 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot oprichting van een Technische Commissie inzake het toekennen van vergoedingen voor voedingsmiddelen die in het kader van de dioxinecrisis in het buitenland werden vernietigd of uit het buitenland werden teruggezonden type ministerieel besluit prom. 24/02/2000 pub. 03/03/2000 numac 2000000152 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaar gemachtigd om een onderzoek naar de moraliteitsvoorwaarden te vragen in toepassing van artikel 6bis van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne sluiten wordt Mevrouw Marianne Garnier op 1 februari 2000 benoemd tot lid van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionaal Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Nijvel, ter vertegenwoordiging van het onderwijs van de Franse Gemeenschap en ter vervanging van de heer René Beeckman, ontslagnemend, wiens mandaat ze zal beëindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^