Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 28 juni 2000 wordt het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad van Luik van 16 oktober 1997 opgeheven waarbij de heer Hermann Kalbfleisch gemachtigd wordt om een timmerwerkplaats en een dr Bij min

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027399
pub.
26/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 28 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000016188 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 1999 houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten type ministerieel besluit prom. 28/06/2000 pub. 30/06/2000 numac 2000016184 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt het besluit van de bestendige deputatie van de provincieraad van Luik van 16 oktober 1997 opgeheven waarbij de heer Hermann Kalbfleisch gemachtigd wordt om een timmerwerkplaats en een draaierij uit te baten.

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000022584 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000022583 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 15/08/2000 numac 2000000680 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit tot vernieuwing van de Commissie voor de Erkenning van de Beveiligingsondernemingen type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 24/11/2000 numac 2000016295 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2000-2001 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepalingen type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000016202 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1999 tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige levende dieren en sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren en hun vervangers, leden van de technische commissie ingesteld door het ministerieel besluit van 23 december 1999 tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor so sluiten wordt de "sprl Esher" met ingang van 2 maart 2000 voor een termijn van twee jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën van projecten : - ruimtelijke ordening, grote vervoerinfrastructuren en stuwdammen; - ruimtelijke ordening, middelgrote projecten, met name landelijke en recreatie-uitrustingen en -inrichtingen; - ruimtelijke ordening, stedenbouw; - afvalbehandeling en opslag; - industrieprocessen m.b.t. stoffenverwerking.

Bij ministerieel besluit van 31 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000011349 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1997 genomen in toepassing van de artikelen 8 en 12 van het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische mach type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000022607 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000022604 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000011359 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening inzake prijzen sluiten wordt de door de "s.a.

Filtratec" aangevraagde erkenning voor de ophaal en het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's en ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2, geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 31 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000011349 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1997 genomen in toepassing van de artikelen 8 en 12 van het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische mach type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000022607 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000022604 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000011359 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening inzake prijzen sluiten wordt de "s.a Remi Tack & fils" met ingang van 31 juli 2000 voor een termijn van drie jaar erkend als exploitant van een installatie voor de valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 31 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000011349 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1997 genomen in toepassing van de artikelen 8 en 12 van het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische mach type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000022607 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000022604 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000011359 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening inzake prijzen sluiten wordt de n.v. Destructo met ingang van 31 juli 2000 voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's en ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 31 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000011349 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1997 genomen in toepassing van de artikelen 8 en 12 van het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische mach type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000022607 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000022604 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000011359 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening inzake prijzen sluiten wordt de "s.a. Watco Wallonie" met ingang van 31 juli 2000 voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's en ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 31 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000011349 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1997 genomen in toepassing van de artikelen 8 en 12 van het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische mach type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000022607 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000022604 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000011359 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening inzake prijzen sluiten wordt de "sprl Transports van Mieghem" met ingang van 31 juli 2000 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 31 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000011349 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1997 genomen in toepassing van de artikelen 8 en 12 van het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische mach type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000022607 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000022604 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000011359 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening inzake prijzen sluiten wordt de b.v. AVR-Booy Clean met ingang van 31 juli 2000 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 31 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000011349 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1997 genomen in toepassing van de artikelen 8 en 12 van het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische mach type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000022607 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000022604 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000011359 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening inzake prijzen sluiten wordt de "s.a.s. Transnord" met ingang van 31 juli 2000 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 31 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000011349 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1997 genomen in toepassing van de artikelen 8 en 12 van het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische mach type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000022607 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000022604 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000011359 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening inzake prijzen sluiten wordt de n.v. Transport van Heesvelde met ingang van 31 juli 2000 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's, met uitzondering van de afvalstoffen opgenomen in de klassen 1 (ontplofbare stoffen) en 2 (gas) van het A.D.R.-reglement.

Bij ministerieel besluit van 31 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000011349 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1997 genomen in toepassing van de artikelen 8 en 12 van het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische mach type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000022607 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000022604 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000011359 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening inzake prijzen sluiten wordt de n.v. Verstraeten & Verbrugge met ingang van 31 juli 2000 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's, met uitzondering van de afvalstoffen opgenomen in de klassen 1 (ontplofbare stoffen) en 2 (gas) van het A.D.R.-reglement.

Bij ministerieel besluit van 31 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 19/09/2000 numac 2000011349 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 1997 genomen in toepassing van de artikelen 8 en 12 van het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische mach type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 09/09/2000 numac 2000022607 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Limburg type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 28/09/2000 numac 2000022604 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 31/07/2000 pub. 23/08/2000 numac 2000011359 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening inzake prijzen sluiten wordt de v.o.f. A.C. Van Beek int. Transportbedrijf met ingang van 31 juli 2000 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000011382 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 24/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000011383 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen sluiten wordt de "s.a. Siverma" met ingang van 24 augustus 2000 voor een termijn van drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, PCB/PCT's en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000011382 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 24/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000011383 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen sluiten wordt de "sarl Intralux Transports" met ingang van 24 augustus 2000 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's, met uitzondering van de afvalstoffen opgenomen in de klassen 1 (ontplofbare stoffen) en 2 (gas) van het A.D.R.-reglement.

Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000011382 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 24/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000011383 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen sluiten wordt de b.v.

Verstraeten & Verbrugge met ingang van 24 augustus 2000 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën, met uitzondering van de afvalstoffen opgenomen in de klassen 1 (ontplofbare stoffen) en 2 (gas) van het A.D.R.-reglement.

Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000011382 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 24/08/2000 pub. 27/09/2000 numac 2000011383 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen sluiten wordt de "s.g.s. Ewacs" van 24 augustus 2000 tot 22 maart 2002 erkend als ophaler en vervoerder van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/08/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000009797 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 oktober 1999 tot aanwijzing van sommige leden van de evaluatiecommissie ingesteld met toepassing van artikel 14 van het koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende de administrati sluiten wordt de "s.a. Frigera" met ingang van 31 augustus 2000 voor een termijn van drie jaar erkend als exploitant van een installatie voor de valorisatie van laag-risicodierenafval met het oog op de productie van huisdierenvoedsel.

Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/08/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000009797 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 oktober 1999 tot aanwijzing van sommige leden van de evaluatiecommissie ingesteld met toepassing van artikel 14 van het koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende de administrati sluiten wordt de "s.a. Gobert & fils" met ingang van 31 augustus 2000 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en ziekenhuis- en gezondheidszorgafval.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^