Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 05 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij ministerieel besluit van 5 juli 2000 wordt de heer Christophe Maréchal met ingang van 16 mei 2000 op eigen verzoek ontheven van zijn functies van attaché-stagiair. Bij ministerieel besluit van 19 juli 2000 wordt de heer Marc (...)

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027423
pub.
05/10/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Personeel Bij ministerieel besluit van 5 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2000 pub. 20/07/2000 numac 2000021355 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België sluiten wordt de heer Christophe Maréchal met ingang van 16 mei 2000 op eigen verzoek ontheven van zijn functies van attaché-stagiair.

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000022581 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van het ministerieel besluit van 14 juni 1999 tot tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die trovafloxacine of alatrofloxacine bevatten type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000016202 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1999 tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige levende dieren en sommige producten van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000016199 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 27/07/2000 numac 2000016201 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren en hun vervangers, leden van de technische commissie ingesteld door het ministerieel besluit van 23 december 1999 tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor so type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000022585 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 08/09/2000 numac 2000022583 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 19/07/2000 pub. 24/11/2000 numac 2000016295 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2000-2001 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepalingen sluiten wordt de heer Marc Daenen met ingang van 3 januari 2000 van ambtswege ontheven van zijn functies van attaché.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^