Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 07 juni 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Brussels Instituut voor Milieubeheer. - Personeel Toelatingen tot de stage Bij ministerieel besluit van 2 augustus 1999 wordt Mevr. Anne-Sophie JEWTUCH, voor een periode van drie maanden vanaf 1 augustus 1999, toegelaten tot de stage als Wer Bij ministe

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2000031130
pub.
07/06/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Brussels Instituut voor Milieubeheer. - Personeel Toelatingen tot de stage Bij ministerieel besluit van 2 augustus 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011063 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 sluiten7 wordt Mevr. Anne-Sophie JEWTUCH, voor een periode van drie maanden vanaf 1 augustus 1999, toegelaten tot de stage als Werkman in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Bij ministerieel besluit van 2 augustus 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011063 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 sluiten7 wordt de heer Patrick MITKA voor een periode van drie maanden vanaf 1 juli 1999, toegelaten tot de stage als Werkman in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Bij ministerieel besluit van 5 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011063 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 sluiten5 wordt de heer Erik SERGEYS voor een periode van drie maanden vanaf 1 mei 1999, toegelaten tot de stage als Technisch beambte van Waters en Bossen in het Nederlandstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Bij ministerieel besluit van 27 augustus 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011063 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 sluiten8 wordt Mevr. Ann DE BIVORT DE LA SAUDEE, voor een periode van zes maanden vanaf 1 augustus 1999, toegelaten tot de stage als Opsteller in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 1999 wordt Mevr. Tamara MAERSCHALCK, voor een periode van een jaar vanaf 1 maart 1999, toegelaten tot de stage als Bestuurssecretaris in het Nederlandstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 1999 wordt de heer Stéphane VANWIJNSBERGHE, voor een periode van een jaar vanaf 1 maart 1999, toegelaten tot de stage als Ingenieur in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Bij ministerieel besluit van 23 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/1999 pub. 13/06/2002 numac 2002021209 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden sluiten wordt de heer Robert VANDERHULST, voor een periode van zes maanden vanaf 1 september 1999, toegelaten tot de stage als Landschapsdeskundige in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Bij ministerieel besluit van 23 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/1999 pub. 13/06/2002 numac 2002021209 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden sluiten wordt de heer Marc FLORIN, voor een periode van zes maanden vanaf 1 september 1999, toegelaten tot de stage als Landschapsdeskundige in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Bij ministerieel besluit van 23 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/1999 pub. 13/06/2002 numac 2002021209 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden sluiten wordt de heer Laurent VAN YCK, voor een periode van zes maanden vanaf 1 september 1999, toegelaten tot de stage als Landschapsdeskundige in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Bij ministerieel besluit van 23 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/1999 pub. 13/06/2002 numac 2002021209 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden sluiten wordt Mevr. Sükriye Tülin BARMAN, voor een periode van zes maanden vanaf 1 september 1999, toegelaten tot de stage als Landschapsdeskundige in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Bij ministerieel besluit van 23 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/1999 pub. 13/06/2002 numac 2002021209 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de Secretaris-generaal van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden sluiten wordt de heer Eric VANDEVELDE, voor een periode van zes maanden vanaf 1 september 1999, toegelaten tot de stage als Landschapsdeskundige in het Nederlandstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Bij ministerieel besluit van 25 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011063 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 sluiten0 wordt de heer Johnny LAEREMANS, voor een periode van drie maanden vanaf 1 maart 2000, toegelaten tot de stage als Werkman in het Nederlandstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Bij ministerieel besluit van 1 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000003063 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022194 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022192 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022193 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 21/04/2000 numac 2000011113 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000011222 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 79 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000011114 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 79 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten wordt Mevr. Jocelyne VAN DEN MEERSCHE voor een periode van zes maanden vanaf 1 maart 2000, toegelaten tot de stage als Directiesecretaris in het Nederlandstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Verlenging van de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 augustus 1999, wordt de periode van de stage van Mevr. Barbara DEWULF als Bestuurssecretaris verlengd van 1 juni tot 8 juli 1999.

Benoemingen Bij ministerieel besluit van 14 januari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011063 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 sluiten6 wordt de heer Jean-Pierre CARTON in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Werkman in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 10 november 1998.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 februari 1999 wordt de heer Denis ROBIN in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Industrieel ingenieur in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 januari 1999.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 1999 wordt Mevr. Valérie STOOP in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Industrieel ingenieur in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 april 1999.

Bij ministerieel besluit van 21 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999014069 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juni 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 22 juni 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 26/05/1999 numac 1999012204 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot ontslag, vervanging en benoeming van de vice-voorzitter van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999011144 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Nationale Commissie voor de Distributie type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 29/04/1999 numac 1999016114 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende voorwaarden betreffende het verwerven en behouden van de Aujeszky-statuten type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 22/09/1999 numac 1999003522 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de beslissing van de Raad van Bestuur van de Nationale Loterij van 29 maart 1999 betreffende de vaststelling van de personeelsformatie van de Nationale Loterij type ministerieel besluit prom. 21/04/1999 pub. 20/05/1999 numac 1999027382 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw sluiten wordt de heer Robert VANDERHULST in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Opsteller in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 april 1999.

Bij ministerieel besluit van 2 augustus 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011063 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 sluiten7 wordt Mevr. Martine GHEYSENS in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Werkman in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 15 juni 1999.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 augustus 1999 wordt Mevr. Barbara DEWULF in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Bestuurssecretaris in het Nederlandstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 9 juli 1999.

Bij ministerieel besluit van 7 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011063 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 sluiten3 wordt de heer Erik SERGEYS in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Technisch beambte van Waters en Bossen in het Nederlandstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 augustus 1999.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 2000 wordt Mevr. Joëlle VAN BAMBEKE in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Ingenieur in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 september 1999.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 2000 wordt Mevr. Maïté DELANGHE in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Ingenieur in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 september 1999.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 2000 wordt Mevr. Katrien VAN DEN BRUEL in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Ingenieur in het Nederlandstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 september 1999.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 2000 wordt de heer Grégoire CLERFAYT in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Ingenieur in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 september 1999.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 2000 wordt de heer Joël DUBASIN in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Ingenieur in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 september 1999.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 januari 2000 wordt de heer Benoît WILLOCX in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Ingenieur in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 september 1999.

Bij ministerieel besluit van 3 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011063 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 sluiten wordt Mevr. Anne-Sophie JEWTUCH in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Werkman in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 november 1999.

Bij ministerieel besluit van 3 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011063 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 sluiten wordt de heer Patrick MITKA in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Werkman in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 oktober 1999.

Bij ministerieel besluit van 1 maart 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 15/03/2000 numac 2000003063 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022194 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022192 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 31/03/2000 numac 2000022193 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 21/04/2000 numac 2000011113 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 04/05/2000 numac 2000011222 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 79 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 18/04/2000 numac 2000011114 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 79 houdende registratie, erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten wordt Mevr. Ann DE BIVORT DE LA SAUDEE in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Opsteller in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 februari 2000.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 2000 wordt Mevr. Frédérique BOURAS in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Bestuurssecretaris in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 januari 2000.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 2000 wordt Mevr. Vera MOMBEEK in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Bestuurssecretaris in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 januari 2000.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 april 2000 wordt de heer Stéphane VANWIJNSBERGHE in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Ingenieur in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 maart 2000.

Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 1 februari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/02/1999 pub. 02/03/1999 numac 1999014031 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. 01/02/1999 pub. 08/04/1999 numac 1999027277 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 05 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 sluiten wordt Mevr. Guerly JAVOR bevorderd, bij verhoging in graad, tot de graad van Hoofdtekenaar in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, vanaf 1 februari 1999.

Bij ministerieel besluit van 30 september 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/1999 pub. 11/11/1999 numac 1999031452 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de gewestelijke Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatse type ministerieel besluit prom. 30/09/1999 pub. 20/11/1999 numac 1999012671 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot oprichting van het Paritair leercomité voor het hotelbedrijf type ministerieel besluit prom. 30/09/1999 pub. 19/10/1999 numac 1999022977 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juni 1999 tot vaststelling van de modaliteiten van monsterneming en de technische competentie van de laboratoria voor het opsporen van residuen van PCB/dioxines in sommige producten va type ministerieel besluit prom. 30/09/1999 pub. 29/10/1999 numac 1999011342 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1993 waarbij een halfjaarlijkse statistiek van de kredietovereenkomsten bedoeld door de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet wordt voorgeschreven sluiten wordt de heer Erwin VERKENNE bevorderd, volgens het beginsel van de vlakke loopbaan, tot de graad van Eerstaanwezend technisch beambte van Waters en Bossen in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, vanaf 1 september 1999.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011063 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 sluiten2 wordt Mevr. Dymphne VANDENRYDT bevorderd, door overgang naar het hogere niveau, tot de graad van Opsteller in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, vanaf 1 februari 2000.

Bij ministerieel besluit van 16 februari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011063 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 sluiten2 wordt de heer Christian CLEMENT bevorderd, door overgang naar het hogere niveau, tot de graad van Opsteller in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, vanaf 1 februari 2000.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 2000 wordt Mevr. Régine PEETERS bevorderd, bij verhoging in graad, tot de graad van Adjunct-adviseur-hoofd van dienst in het Nederlandstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, vanaf 1 april 2000.

Ontslag Bij ministerieel besluit van 24 januari 2000, wordt het ontslag aanvaard uit zijn functie van Werkman bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer van de heer Rudy GEZELS met ingang op 1 juni 1999.

Ontslag van ambstwege Bij ministerieel besluit van 25 februari 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011063 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 sluiten4 wordt de heer Dirk PRIEELS, Geschoold werkman bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, van ambtswege ontslagen op 6 januari 1999.

Pensionering Bij ministerieel besluit van 31 mei 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/05/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999022537 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special type ministerieel besluit prom. 31/05/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999016214 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 31/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999027696 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 00 en 05 van de organisatieafdelingen 06 en 14 en programma 01 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1999 type ministerieel besluit prom. 31/05/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999022563 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende maatregelen betreffende sommige producten van dierlijke oorsprong sluiten, de heer François DE RON, Adjunct-controleur der werken bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, vergund zijn aanspraak op zijn pensioen te laten gelden op 1 mei 2000.

Pensioen van ambtswege Bij ministerieel besluit van 22 juli 1999 is de heer André HENDRICKX, Geschoold werkman bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, van ambstwege op pensioen gesteld op 1 juli 1999.

Bij ministerieel besluit van 30 augustus 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999031389 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting type ministerieel besluit prom. 30/08/1999 pub. 19/10/1999 numac 1999016303 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de bestrijding van Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al sluiten is de heer Jean-Pierre GUILLAUME, Hoofdwerkman bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, van ambstwege op pensioen gesteld op 1 augustus 1999.

Bij ministerieel besluit van 30 augustus 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999031389 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting type ministerieel besluit prom. 30/08/1999 pub. 19/10/1999 numac 1999016303 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit betreffende de bestrijding van Ralstonia solanacearum Yabuuchi et al sluiten is de heer Henri SMETS, Hoofdwerkman bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, van ambstwege op pensioen gesteld op 1 juli 1999.

Bij ministerieel besluit van 26 oktober 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/10/1999 pub. 28/10/1999 numac 1999022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot instelling van een vergoedingsregeling naar aanleiding van de dioxinecrisis voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 26/10/1999 pub. 05/11/1999 numac 1999010101 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing van sommige leden van de evaluatiecommissie ingesteld met toepassing van artikel 14 van het koninklijk besluit van 19 december 1997 houdende de administratieve rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsl sluiten is de heer Christian ARIJS, Hoofdwerkman bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, van ambstwege op pensioen gesteld op 1 december 1999.

Vrijstelling van dienst wegens opdracht Bij ministerieel besluit van 1 augustus 1999, wordt aan de heer Eric VANDERHEYDEN, Eerste vertaler bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, een nieuwe vrijstelling van dienst wegens opdracht toegekend voor de periode van 1 augustus 1999 tot 31 juli 2001.

Hogere functies Bij ministerieel besluit van 19 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 05/02/2000 numac 2000016033 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 19/02/2000 numac 2000011063 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 03/02/2000 pub. 21/03/2000 numac 2000027103 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 10 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 sluiten1 wordt Mevr. Erna GOENS, Onderbureauchef bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, aangewezen voor het uitoefenen van de hogere functie van Bestuurschef, voor een periode van 1 december 1999 tot en met 31 mei 2000.

Bij ministerieel besluit van 7 december 1999 blijft de heer Alain MEHOUDENS, Adjunct-controleur der werken bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, aangewezen voor het uitoefenen van de hogere functie van Controleur der Werken, voor een periode van 1 november 1999 tot en met 30 april 2000.

Bij ministerieel besluit van 7 december 1999 blijft de heer Ghislain EVENEPOEL, Controleur der werken bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer aangewezen voor het uitoefenen van de hogere functie van Eerstaanwezend controleur der Werken, voor een periode van 1 november 1999 tot en met 30 april 2000.

Bij ministerieel besluit van 31 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/01/2000 pub. 29/02/2000 numac 1999000903 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de documenten bedoeld in artikel 43, § 6, van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding type ministerieel besluit prom. 31/01/2000 pub. 02/03/2000 numac 2000016045 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 1998 tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek-Gent type ministerieel besluit prom. 31/01/2000 pub. 04/03/2000 numac 2000003081 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type ministerieel besluit prom. 31/01/2000 pub. 24/02/2000 numac 2000003076 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 31/01/2000 pub. 29/02/2000 numac 1999000904 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de afrekening die de buitengewone rekenplichtigen afleggen aan de bestendige deputatie betreffende het beheer van de hun toevertrouwde geldvoorschotten sluiten blijft Mevr. Régine PEETERS, Adjunct-adviseur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, aangewezen voor het uitoefenen van de hogere functie van Adjunct-adviseur-hoofd van dienst, voor een periode van 14 januari tot en met 13 juli 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^