Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal rechterlijke organisatie Bij ministerieel besluit van 3 januari 2001 worden met ingang van 1 januari 2001 opgeheven : 1) het ministerieel besluit van 6 april 1982 houdende de aanduiding van de heer Verhaeghe, Marc, tot se 2) het mi

bron
ministerie van justitie
numac
2001009059
pub.
26/01/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal rechterlijke organisatie Bij ministerieel besluit van 3 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022003 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 26/01/2001 numac 2001022002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialisten in de urgentiegeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022005 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022010 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de schorsing van de aflevering van de geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten sluiten worden met ingang van 1 januari 2001 opgeheven : 1) het ministerieel besluit van 6 april 1982 houdende de aanduiding van de heer Verhaeghe, Marc, tot secretaris bij de probatiecommissie te Brugge;2) het ministerieel besluit van 8 januari 1991 houdende de aanduiding van Mevr.Seijnaeve, Anne-Marie, tot plaatsvervangend secretaris bij de probatiecommissie te Brugge.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^