Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 28 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 30 juli 2001 is de heer Gustaaf Van Aelten benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de strafinrichtingen te Hoogstraten en Wortel. Bij ministe Bij ministeriee

bron
ministerie van justitie
numac
2001009710
pub.
28/09/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Directoraat-generaal Strafinrichtingen. - Personeel Bij ministerieel besluit van 30 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009563 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen die bij mandaat voltijds aangewezen zijn in de functie van opleider bij de penitentiaire centra voor basisoplei type ministerieel besluit prom. 30/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001009668 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor type ministerieel besluit prom. 30/07/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001027565 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Marais de Hosdent" in Braives sluiten is de heer Gustaaf Van Aelten benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de strafinrichtingen te Hoogstraten en Wortel.

Bij ministerieel besluit van 31 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001009674 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen sluiten is de heer Luc Claes benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de strafinrichtingen te Merksplas en de gevangenis te Turnhout.

Bij ministerieel besluit van 31 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001009674 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen sluiten is de heer Luc Smeets benoemd tot voorzitter van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Hasselt.

Bij ministerieel besluit van 30 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/07/2001 pub. 07/08/2001 numac 2001009563 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Directoraat-generaal Strafinrichtingen die bij mandaat voltijds aangewezen zijn in de functie van opleider bij de penitentiaire centra voor basisoplei type ministerieel besluit prom. 30/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001009668 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de mededeling van de vergoeding voor de overname van een notariskantoor type ministerieel besluit prom. 30/07/2001 pub. 17/10/2001 numac 2001027565 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat "Marais de Hosdent" in Braives sluiten is Mevr. Chantal Burin benoemd tot ondervoorzitter van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Hasselt.

Bij ministerieel besluit van 31 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001009674 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen sluiten is de heer Jaak Nijs benoemd tot afzetbaar lid van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Hasselt.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^