Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 09 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 9 februari 2001 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - worden aanvaard de ontslagen aangeboden door de he - worden ben

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011083
pub.
09/03/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 9 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 08/03/2001 numac 2001007063 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 houdende toekenning van een duiktoelage aan het militair personeel van de krijgsmacht type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 23/02/2001 numac 2001012081 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 24/02/2001 numac 2001011081 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen type ministerieel besluit prom. 09/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001009146 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de referendarissen bij het Hof van Cassatie sluiten dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - worden aanvaard de ontslagen aangeboden door de heer Marc-Henri Cornely, werkend lid, alsmede door Mevr. Maya Detiège, plaatsvervangend lid van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten; - worden benoemd binnen de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten : a) De heer Frans Deprins, werkend lid, als vertegenwoordiger van de farmacie; b) De Heer Marc-Henri Cornely, plaatsvervangende lid, als vertegenwoordiger van de farmacie.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^