Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 28 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Commissie tot Regeling der Prijzen Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 18 juni 2001 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Eric Stevens, werkend - wordt beno

bron
ministerie van economische zaken
numac
2001011262
pub.
28/06/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Commissie tot Regeling der Prijzen Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 18 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011266 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag van de voorzitter en benoeming van de voorzitster van de Algemene Kalibratie Commissie type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011264 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitster van de Accreditatiebureau van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011265 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELTEST accreditatiesysteem van beproevingslaboratoria en keuringsinstellingen type ministerieel besluit prom. 18/06/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001011263 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Coördinatiecommissie van het BELCERT accreditatiesysteem van de certificatie-instellingen respectievelijk voor de certificatie van producten, kwaliteitssystemen en personen sluiten dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Eric Stevens, werkend lid van de Commissie tot Regeling der Prijzen; - wordt benoemd binnen de Commissie tot Regeling der Prijzen : de heer Eric Spiessens, werkend lid, als vertegenwoordiger van de verbruikerscoöperatieven.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^