Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 30 januari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bestuur van het Vervoer te land Ongeregeld vervoer Hernieuwing van machtigingen Bij ministerieel besluit van 3 januari 2001 wordt aan de in de hierna vermelde tabel aangeduide vervoerondernemingen, tegen de voor iedere on(...) Voor de raadpleging van d

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001014002
pub.
30/01/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


Bestuur van het Vervoer te land Ongeregeld vervoer (autocardiensten) Hernieuwing van machtigingen Bij ministerieel besluit van 3 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022005 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022003 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022010 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de schorsing van de aflevering van de geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 26/01/2001 numac 2001022002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialisten in de urgentiegeneeskunde sluiten wordt aan de in de hierna vermelde tabel aangeduide vervoerondernemingen, tegen de voor iedere onderneming vastgestelde bepalingen en voorwaarden, machtiging verleend ongeregelde vervoerdiensten te exploiteren voor een periode die ingaat op 1 januari 2001 en die op 31 december 2010 zal verstrijken.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij ministerieel besluit van 15 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/01/2001 pub. 17/02/2001 numac 2001011066 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2001 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7°, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 15/01/2001 pub. 09/02/2001 numac 2001016017 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van de versnelde cycli van de cursussen basiskennis van het bedrijfsbeheer sluiten wordt aan de in de hiernavolgende tabel aangeduide vervoerondernemingen, tegen de voor iedere onderneming vastgestelde bepalingen en voorwaarden, machtiging verleend ongeregelde vervoerdiensten te exploiteren voor een nieuwe periode die ingaat op 1 januari 2001 en die op 31 december 2010 zal verstrijken.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^