Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 25 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 26 juli 2001 wordt de heer Pierre Lizon, technisch adjunct bij de Regie der Gebouwen, in de graad van technicus overgeplaatst naar het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, in het Frans taalkader, (...)

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001014163
pub.
25/08/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt de heer Pierre Lizon, technisch adjunct bij de Regie der Gebouwen, in de graad van technicus overgeplaatst naar het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, in het Frans taalkader, met ingang van 1 februari 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^