Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 27 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bevordering Bij ministerieel besluit van 5 februari 2001 wordt Mevr. Bran, Claude, geneesheer-directeur, met ingang van 1 januari 2001, op het Frans kader, bevorderd door verhoging in weddenschaal in de schaal 13 E bij het Ministerie van Social Het bero

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022090
pub.
27/02/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Bevordering Bij ministerieel besluit van 5 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001022074 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de financiering van de laboratoriumtest voor het opsporen van boviene spongiforme encefalopathie type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 28/02/2001 numac 2001022112 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van het nemen van monsters voor de officiële controle op de maximumgehalten aan mycotoxines in bepaalde voedingsmiddelen type ministerieel besluit prom. 05/02/2001 pub. 15/02/2001 numac 2001003050 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 januari 2001 betreffende de aan de ambtenaren van de Administratie der thesaurie alsook aan de personeelsleden van het Agentschap van de schuld toe te kennen delegaties inzake de macht sluiten wordt Mevr. Bran, Claude, geneesheer-directeur, met ingang van 1 januari 2001, op het Frans kader, bevorderd door verhoging in weddenschaal in de schaal 13 E bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Bestuur van de Medische Expertise - Hoofdbestuur.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^