Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 23 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning van een sociaal secretariaat van werkgevers Bij ministerieel besluit van 13 februari 2001, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking, wordt het sociaal secretariaat van werkgevers "VZW ACERTA Sociaal Secretariaat" (...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022111
pub.
23/02/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Erkenning van een sociaal secretariaat van werkgevers Bij ministerieel besluit van 13 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2001 pub. 03/03/2001 numac 2001009097 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van bepaalde organisaties voor de juridische bijstand type ministerieel besluit prom. 13/02/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001011082 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas sluiten, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking, wordt het sociaal secretariaat van werkgevers "VZW ACERTA Sociaal Secretariaat", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Leuven, erkend.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^