Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 09 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart. - Raad van beheer. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 30 maart 2001 dat in werking treedt met ingang van 1 janua (...

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022258
pub.
09/05/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart. - Raad van beheer. - Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 10/05/2001 numac 2001000375 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot bepaling van de geografische uitgestrektheid van de hulpverleningszones van de Provincie Luik type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 25/04/2001 numac 2001011085 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van de verordening nr. 12 van 22 januari 2001 van de Controledienst voor de Verzekeringen tot vaststelling van de regels betreffende de doorlopende inventaris van de dekkingswaarden type ministerieel besluit prom. 30/03/2001 pub. 07/04/2001 numac 2001035405 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de bijzondere maatregelen inzake het uitrijden van dierlijke mest tot uitvoering van artikel 17, § 6, 1°, a) van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door mes sluiten dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2001, wordt de heer Opdelocht, Roger, benoemd tot lid van de Raad van beheer van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de meest representatieve interprofessionele werknemersorganisaties, ter vervanging van de heer Van Den Bosch, Emiel, met brugpensioen en wiens mandaat hij zal voleindigen tot 31 december 2005.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^