Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 24 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart. - Raad van beheer. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2001 dat in werking treedt met ingang van 1 september 2001

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022756
pub.
24/11/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart. - Raad van beheer. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/10/2001 pub. 13/12/2001 numac 2001022760 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in het beheer van gezondheidsgegevens type ministerieel besluit prom. 15/10/2001 pub. 08/11/2001 numac 2001021530 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van de Nationale Dienst voor Congressen als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 15/10/2001 pub. 08/11/2001 numac 2001021529 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie ²van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer type ministerieel besluit prom. 15/10/2001 pub. 08/11/2001 numac 2001021528 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2000 tot benoeming van de leden van de beheerscommissie van het Belgische telematica-onderzoeksnetwerk als Staatsdienst met afzonderlijk beheer sluiten dat in werking treedt met ingang van 1 september 2001, wordt de heer Eric Vermeylen benoemd tot lid van de Raad van beheer van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de aangesloten werkgevers, ter vervanging van de heer Henry Remy, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^