Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 13 december 2000 wordt de heer Antonio Travaglianti van 13 december 2000 tot 12 november 2005 erkend als verantwoordelijke voor verrichtingen i.v.m. de valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen binnen de ex Bij mi

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027043
pub.
06/02/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 13 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000009384 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende reglementaire bepalingen voor het Rijkspersoneel van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 16/03/2001 numac 2001035270 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de subsidiëring van operaties en werken van een sociaal woonproject of een bijzonder woonproject type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027073 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 50 en programma 05 van organisatieafdeling 53 en tussen de programma's 01, 03, 04, 05, 06 en 08 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting sluiten wordt de heer Antonio Travaglianti van 13 december 2000 tot 12 november 2005 erkend als verantwoordelijke voor verrichtingen i.v.m. de valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen binnen de exploitatiezetel van de s.a.

Solirem.

Bij ministerieel besluit van 13 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 12/01/2001 numac 2000009384 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende reglementaire bepalingen voor het Rijkspersoneel van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 16/03/2001 numac 2001035270 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de subsidiëring van operaties en werken van een sociaal woonproject of een bijzonder woonproject type ministerieel besluit prom. 13/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027073 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 50 en programma 05 van organisatieafdeling 53 en tussen de programma's 01, 03, 04, 05, 06 en 08 van organisatieafdeling 53 van de algemene uitgavenbegroting sluiten wordt het ministerieel besluit van 6 december 1999 opgeheven waarbij de n.v. Baert erkend wordt als ophaler en vervoerder van laagrisico-dierenafval.

Bij ministerieel besluit van 18 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2000 pub. 28/12/2000 numac 2000002121 bron ministerie van ambtenarenzaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1999 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffi type ministerieel besluit prom. 18/12/2000 pub. 19/01/2001 numac 2000007341 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen ten gevolge van de invoering van de Euro type ministerieel besluit prom. 18/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000016338 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de toegangsperiode en de bijlagen van het koninklijk besluit van 25 november 1998 houdende de algemeen-verbindendverklaring van de door een erkende producentenorganisatie vastgestelde regels in de sector visserij- en type ministerieel besluit prom. 18/12/2000 pub. 07/02/2001 numac 2001027052 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Edingen type ministerieel besluit prom. 18/12/2000 pub. 07/02/2001 numac 2001027053 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten sluiten wordt het ministerieel besluit van 22 november 1996 opgeheven waarbij de vennootschap Transanima erkend wordt als ophaler en vervoerder van laagrisico-dierenafval beperkt tot de krengen van gezelschapsdieren.

Bij ministerieel besluit van 20 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001012057 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met h type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027070 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 07 van de organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027067 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 en 14 van de organisatieafdelingen 02, 10, 11, 12, 17, 19 en 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 24/10/2001 numac 2001015111 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling van de verordeningsbepalingen voor de organisatie van de stage van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 14/02/2001 numac 2001003065 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000016352 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit ter erkenning van een representatieve beroepsorganisatie in het kader van de boomkwekerijen en ter goedkeuring van de gemeenschappelijk opgestelde regels sluiten wordt de heer Denis Goutte van 20 december 2000 tot 16 oktober 2005 erkend als verantwoordelijke voor verrichtingen i.v.m. de verwijdering en de valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen, giftige afvalstoffen inbegrepen, en van afgewerkte oliën binnen de exploitatiezetel van s.a. Compagnie des Ciments belges.

Bij ministerieel besluit van 20 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001012057 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1999 tot bepaling van de modaliteiten van de storting van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met h type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027070 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 07 van de organisatieafdelingen 10 en 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2000 type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 13/02/2001 numac 2001027067 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 en 14 van de organisatieafdelingen 02, 10, 11, 12, 17, 19 en 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 24/10/2001 numac 2001015111 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling van de verordeningsbepalingen voor de organisatie van de stage van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 14/02/2001 numac 2001003065 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld type ministerieel besluit prom. 20/12/2000 pub. 30/12/2000 numac 2000016352 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit ter erkenning van een representatieve beroepsorganisatie in het kader van de boomkwekerijen en ter goedkeuring van de gemeenschappelijk opgestelde regels sluiten wordt de s.p.r.l.

Transports Castaigne-Auverdin met ingang van 20 december 2000 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 3 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022003 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022005 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 19/01/2001 numac 2001022010 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de schorsing van de aflevering van de geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten type ministerieel besluit prom. 03/01/2001 pub. 26/01/2001 numac 2001022002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialisten in de urgentiegeneeskunde sluiten wordt de door de s.p.r.l.

Transports Jobe aangevraagde erkenning voor het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 4 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/01/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001000049 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot indeling van de brandweer van Beveren bij de gewestelijke brandweerdiensten van categorie Y sluiten wordt de b.v.b.a. Frans Dockx Containers met ingang van 4 januari 2001 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 4 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/01/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001000049 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot indeling van de brandweer van Beveren bij de gewestelijke brandweerdiensten van categorie Y sluiten wordt de door de b.v.b.a.

BAT Services aangevraagde erkenning voor de ophaal van gevaarlijke afvalstoffen, giftige afvalstoffen inbegrepen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's, dierlijke afval en ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 4 januari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/01/2001 pub. 08/02/2001 numac 2001000049 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot indeling van de brandweer van Beveren bij de gewestelijke brandweerdiensten van categorie Y sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 19 augustus 1997 gewijzigd waarbij de n.v. De Block erkend wordt als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^