Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 15 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 9 april 2001 worden de beslissingen van 15 januari 2001 goedgekeurd waarbij het college van commissarissen van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkelijkheid "Société inte MOESKROEN

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027265
pub.
15/05/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 9 april 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/04/2001 pub. 10/05/2001 numac 2001011164 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen sluiten worden de beslissingen van 15 januari 2001 goedgekeurd waarbij het college van commissarissen van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkelijkheid "Société intercommunale pour la Distribution du Gaz et de l'Electricité dans la Région de Mouscron" (Intercommunale voor Gas- en Elektriciteitsvoorziening in de streek van Moeskroen) onder punt 2, de heren Jean-Pierre Lippinois, Jean-Pierre Perdieu en Daniel Pauwels, gemeenteraadsleden, tot lid van het college van commissarissen benoemt, ter vervanging van de heren Robert Deconinck, Raymond Laebens en Roland Verbeke, ontslagnemend, en onder punt 3, de heer Jean-Pierre Perdieu tot voorzitter van het college van commissarissen benoemt en de heer Gérard Milauvre, tot ondervoorzitter.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 19 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001011136 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit betreffende de lijst der gemeenten waar een onderzoek bij steekproef naar de omvang van de varkensstapel op 1 april en 1 augustus 2001 wordt uitgevoerd type ministerieel besluit prom. 19/03/2001 pub. 20/03/2001 numac 2001016088 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer sluiten wordt wegens schending van de wet het politiebesluit vernietigd waarbij de sluiting tussen drie en vijf uur 's morgens werd bevolen van alle voor het publiek toegankelijke inrichtingen waar alcoholische dranken aangeboden worden in de fusiegemeente Moeskroen, aangenomen door de burgemeester van de stad Moeskroen op 19 januari 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^