Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 6 februari 2001 wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Gembloux vanaf 1 maart 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende Bij min

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027327
pub.
19/06/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 6 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001003169 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs type ministerieel besluit prom. 06/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001003168 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het Beursreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs sluiten wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Gembloux vanaf 1 maart 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/101.

Bij ministerieel besluit van 6 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001003169 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het Marktreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs type ministerieel besluit prom. 06/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001003168 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het Beursreglement van de Belgische Future- en Optiebeurs sluiten wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Braives vanaf 15 maart 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/102.

Bij ministerieel besluit van 21 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001007065 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van maart 2001 sluiten wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Doornik vanaf 15 maart 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/103.

Bij ministerieel besluit van 21 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001007065 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van maart 2001 sluiten wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Charleroi vanaf 15 maart 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/104.

Bij ministerieel besluit van 7 februari 2001 wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van La Louvière vanaf 15 maart 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/105.

Bij ministerieel besluit van 1 december 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 12/12/2000 numac 2000016331 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de overgangsmaatregelen van artikel 50 van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra type ministerieel besluit prom. 01/12/2000 pub. 21/12/2000 numac 2000011511 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 85 houdende registratie, erkenning en bevestiging van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Oupeye vanaf 15 maart 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/106.

Bij ministerieel besluit van 20 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001011135 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/03/2001 pub. 19/04/2001 numac 2001016111 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 juni 1998 houdende oprichting en samenstelling van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Middenstand en Landbouw sluiten wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Luik vanaf 15 april 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/108.

Bij ministerieel besluit van 11 april 2001 wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Thuin vanaf 1 mei 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie. De erkenning heeft het nummer RW/SMD/109.

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022187 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001027209 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 1999 houdende uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001027247 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022188 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001007082 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties sluiten wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Comblain-au-Pont vanaf 1 juni 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/110.

Bij ministerieel besluit van 17 april 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/04/2001 pub. 20/06/2001 numac 2001016161 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 1992 inzake veterinairrechtelijke voorschriften voor het in de handel brengen van aquicultuurdieren en aquicultuurproducten type ministerieel besluit prom. 17/04/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001022286 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 januari 2001 houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2001, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van fina type ministerieel besluit prom. 17/04/2001 pub. 24/04/2001 numac 2001022285 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r sluiten wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Bitsingen vanaf 1 juli 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/112.

Bij ministerieel besluit van 21 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001007065 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van maart 2001 sluiten wordt de « a.s.b.l.

Infor Famille Liège, Centre d'Aide, d'Ecoute et de Planning familial agréé par la Région wallonne » vanaf 1 april 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie. De erkenning heeft het nummer RW/SMD/502.

Bij ministerieel besluit van 21 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001007065 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van maart 2001 sluiten wordt de « a.s.b.l.

Infor Famille Brabant wallon Centre de Planning et de Consultation familiale et conjugale » vanaf 15 april 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie. De erkenning heeft het nummer RW/SMD/503.

Bij ministerieel besluit van 21 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/02/2001 pub. 13/03/2001 numac 2001007065 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van maart 2001 sluiten wordt de « a.s.b.l.

Bien-être et Santé des Mutuellistes socialistes » vanaf 1 april 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/505.

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022187 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001027209 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 1999 houdende uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001027247 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022188 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001007082 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties sluiten wordt de « a.s.b.l. Actions sociales du Brabant wallon » vanaf 15 april 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie. De erkenning heeft het nummer RW/SMD/506.

Bij ministerieel besluit van 14 maart 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022187 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 10/04/2001 numac 2001027209 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 1999 houdende uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Waalse Regering van 25 februari 1999 waarbij de voorwaarden worden bepaald voor de toekenning door het Gewest van een type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 03/05/2001 numac 2001027247 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001022188 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 14/03/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001007082 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties sluiten wordt de publiekrechtelijke vennootschap « Association des CPAS du Centre », die onder de wet valt van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, vanaf 1 februari 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie. De erkenning heeft het nummer RW/SMD/CR/2.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^