Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 25 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 22 juni 2001 wordt de vennootschap « s.p.r.l.u. Bureau d'Etudes Irco » met ingang van 22 juni 2001 voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de - ver

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027504
pub.
25/09/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 22 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2001 pub. 17/07/2001 numac 2001003329 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën inzake de gedingen voor de Raad van State die tot de bevoegdheid van de Minister van Financiën behoren sluiten wordt de vennootschap « s.p.r.l.u. Bureau d'Etudes Irco » met ingang van 22 juni 2001 voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - vergunningen voor landbouwbedrijven; - afvalbehandeling en opslag.

Bij ministerieel besluit van 26 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027559 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027558 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001009556 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van bepaalde organisaties voor de juridische bijstand sluiten wordt de vennootschap « Tauw s.a. » met ingang van 26 juni 2001 voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - industrieprocessen m.b.t. energie; - industrieprocessen m.b.t. stoffenverwerking; - afvalbehandeling en opslag.

Bij ministerieel besluit van 26 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027559 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027558 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001009556 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van bepaalde organisaties voor de juridische bijstand sluiten wordt de bij ministerieel besluit van 9 oktober 1998 aan de « s.a. Induclean Services » verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, PCB/PCT's en afgewerkte oliën opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022426 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten wordt de « GmbH ITT-Zwickau » met ingang van 27 juni 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022426 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten wordt de n.v. Algemene Aanneming Braco Cleaning met ingang van 27 juni 2001 voor een termijn van twee jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022426 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten wordt de « s.c.r.i.s.

Mediclean » met ingang van 27 juni 2001 voor een termijn van drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022426 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten wordt de n.v. Vandecasteele Jean-Pierre met ingang van 27 juni 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van laag-risicodierenafval.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022426 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten wordt de n.v. Arno Protein & Fat met ingang van 27 juni 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van laag- en hoog-risicodierenafval, met inbegrip van gespecificeerde risicomaterialen.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022426 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten wordt de « s.a. Deep Green » met ingang van 27 juni 2001 voor een termijn van drie jaar erkend als exploitant van mobiele installaties voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 2 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001022496 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij de aflevering van bepaalde geneesmiddelen aan een medisch voorschrift wordt onderworpen type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001009590 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt gemachtigd haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen sluiten wordt de n.v. Van Lokeren Transport met ingang van 2 juli 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend voor het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's met A.D.R.-colli.

Bij ministerieel besluit van 2 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001022496 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij de aflevering van bepaalde geneesmiddelen aan een medisch voorschrift wordt onderworpen type ministerieel besluit prom. 02/07/2001 pub. 12/07/2001 numac 2001009590 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit waarbij een beheersvennootschap van rechten wordt gemachtigd haar werkzaamheden op het nationale grondgebied uit te oefenen sluiten wordt de « s.a. Vanreck Transports » met ingang van 2 juli 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend voor het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's met A.D.R.-colli.

Bij ministerieel besluit van 3 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001000852 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 2000 tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking type ministerieel besluit prom. 03/07/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001022485 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 april 1999 houdende aanwijzing van de voorzitter en de leden van de afvaardiging van de overheid, van het Basisoverlegcomité voor het geheel van de personeelsleden van de Rijksdienst type ministerieel besluit prom. 03/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001000853 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot oprichting van de Commissie betreffende het waardevervoer sluiten wordt de heer Pierre Loiselet met ingang van 3 juli 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035830 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de controleartsen type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 15/08/2001 numac 2001027458 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001022583 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het laboratorium CART, « Centre d'analyse des résidus en traces, Université de Liège », te Luik type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001000716 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, gemachtigd om toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot het gebruik van het identificatienummer van dat register sluiten wordt de heer Jean-Luc Bourdeaud'Huy van 5 juli 2001 tot 15 februari 2004 erkend als verantwoordelijke persoon voor de in de te Moustier gelegen bedrijfszetel van de « s.a. Engrais Rosier » uitgevoerde verrichtingen inzake de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001035830 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de controleartsen type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 15/08/2001 numac 2001027458 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen-Waasten type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 22/09/2001 numac 2001022583 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van het laboratorium CART, « Centre d'analyse des résidus en traces, Université de Liège », te Luik type ministerieel besluit prom. 05/07/2001 pub. 21/07/2001 numac 2001000716 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de personeelsleden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, gemachtigd om toegang te hebben tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en tot het gebruik van het identificatienummer van dat register sluiten wordt de « s.a. Page Conteneurs » met ingang van 5 juli 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 10 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001022599 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2001 tot vaststelling van controlemaatregelen betreffende het gebruik van bepaalde verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016273 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouweconomie type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016272 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van de Nationale Plantentuin van België type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001016276 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gembloux type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016275 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001016278 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 mei 1972 type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016274 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten1 wordt de heer Christophe Duchêne van 10 juli 2001 tot 13 februari 2002 erkend als verantwoordelijke persoon voor de in de te Nevraumont gelegen bedrijfszetel van de « s.p.r.l. Protelux » uitgevoerde verrichtingen inzake de voorbehandeling van laag-risicodierenafval.

Bij ministerieel besluit van 17 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001022542 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot samenstelling van de jury belast met de beoordeling van de werken van de kandidaten voor de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen voor de periode 1996-2000 sluiten wordt de pedologische dienst van België met ingang van 17 juli 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afvalstoffen en giftige afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 17 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001022542 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot samenstelling van de jury belast met de beoordeling van de werken van de kandidaten voor de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen voor de periode 1996-2000 sluiten wordt de « Keutmann Heinz GmbH & Co. KG » met ingang van 17 juli 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001011339 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 06/10/2001 numac 2001027552 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009574 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juni 1999 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Minis type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001009664 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de richtlijnen en programma's voor de gerechtelijke stage sluiten wordt de door de n.v. Eco Log aangevraagde erkenning als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, en afgewerkte oliën geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 30/08/2001 numac 2001011339 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 2000 tot vaststelling van de bijzondere veiligheidsvoorschriften inzake feestvuurwerk bestemd voor particulieren type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 06/10/2001 numac 2001027552 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 25/07/2001 numac 2001009574 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 juni 1999 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 13 juni 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de buitendiensten van de Dienst Justitiehuizen van het Minis type ministerieel besluit prom. 20/07/2001 pub. 04/08/2001 numac 2001009664 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de richtlijnen en programma's voor de gerechtelijke stage sluiten wordt de « s.p.r.l.

Transports Jobe » met ingang van 20 juli 2001 voor een termijn van twee jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 25 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 02/08/2001 numac 2001011337 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001016282 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministe-rieel besluit van 16 februari 1998 tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 5 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toek type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001015083 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 10 januari 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van de carrière Buitenlandse Dienst en de Kanselarijcarrière type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003380 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten wordt de « s.c.

Intercommunale des OEuvres sociales pour la Région de Charleroi, CHU A. Vesale » met ingang van 25 juli 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als exploitant van een installatie voor de verzameling van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 25 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 02/08/2001 numac 2001011337 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001016282 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministe-rieel besluit van 16 februari 1998 tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 5 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toek type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001015083 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 10 januari 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van de carrière Buitenlandse Dienst en de Kanselarijcarrière type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003380 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten wordt de heer Jan Haemers van 25 juli 2001 tot 26 februari 2004 erkend als verantwoordelijke persoon voor de verrichtingen inzake de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen die uitgevoerd zijn door de « s.a. Deep Green » met mobiele installaties.

Bij ministerieel besluit van 25 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 02/08/2001 numac 2001011337 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001016282 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministe-rieel besluit van 16 februari 1998 tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 5 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toek type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001015083 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 10 januari 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van de carrière Buitenlandse Dienst en de Kanselarijcarrière type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003380 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten wordt de « s.a. Asea Brown Boveri Maintenance » met ingang van 25 juli 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler van PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 25 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 02/08/2001 numac 2001011337 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 31/08/2001 numac 2001016282 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministe-rieel besluit van 16 februari 1998 tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 5 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toek type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001015083 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 10 januari 2001 tot vaststelling van de personeelsformatie van de carrière Buitenlandse Dienst en de Kanselarijcarrière type ministerieel besluit prom. 25/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001003380 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten wordt de « s.a. Lamesch » met ingang van 25 juli 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van laag- en hoog-risicodierenafval, met inbegrip van gespecificeerde risicomaterialen.

Bij ministerieel besluit van 31 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001022599 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2001 tot vaststelling van controlemaatregelen betreffende het gebruik van bepaalde verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016273 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouweconomie type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016272 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van de Nationale Plantentuin van België type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001016276 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gembloux type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016275 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001016278 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 mei 1972 type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016274 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten0 wordt de door de vennootschap « Deloitte & Touche » ingediende aanvraag om erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten geweigerd : - mijnen en groeven; - industrieprocessen m.b.t. energie; - industrieprocessen m.b.t. stoffenverwerking; - afvalbehandeling en opslag.

Bij ministerieel besluit van 17 augustus 2001 wordt de « s.p.r.l.

Owens-Corning Composites » op 17 augustus 2001 erkend als exploitant van centra voor technische ingraving van klasse 5 voor de verwijdering, onder specifieke voorwaarden, van ongevaarlijke industrieafval.

Bij hetzelfde besluit wordt het ministerieel besluit van 2 mei 1995 tot erkenning van de n.v. Owens Corning als exploitant van centra voor technische ingraving van klasse 5 voor de verwijdering, onder specifieke voorwaarden, van ongevaarlijke industrieafval opgeheven.

Bij ministerieel besluit van 20 augustus 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001022599 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2001 tot vaststelling van controlemaatregelen betreffende het gebruik van bepaalde verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016273 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouweconomie type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016272 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van de Nationale Plantentuin van België type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001016276 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gembloux type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016275 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001016278 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 mei 1972 type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016274 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten wordt de « s.p.r.l.

Transport Saelens » met ingang van 20 augustus 2001 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 20 augustus 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001022599 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2001 tot vaststelling van controlemaatregelen betreffende het gebruik van bepaalde verwerkte dierlijke eiwitten bestemd voor dierlijke voeding type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016273 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouweconomie type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016272 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van de Nationale Plantentuin van België type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001016276 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gembloux type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016275 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 05/10/2001 numac 2001016278 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 mei 1972 type ministerieel besluit prom. 20/08/2001 pub. 02/10/2001 numac 2001016274 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de commissie voor werving en bevordering van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten wordt de b.v.b.a.

Jovatrans met ingang van 20 augustus 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^