Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 28 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij ministerieel besluit van 26 juni 2001 wordt de heer Roger Wimmer met ingang van 1 maart 2001 op eigen verzoek ontheven van zijn functies van attaché. Bij ministerieel besluit van 26 juli 2001 wordt de heer Francis Tasse, a Bij ministeriee

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027515
pub.
28/09/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Personeel Bij ministerieel besluit van 26 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027558 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027559 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten wordt de heer Roger Wimmer met ingang van 1 maart 2001 op eigen verzoek ontheven van zijn functies van attaché.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt de heer Francis Tasse, attaché, met ingang van 1 oktober 2001 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 26 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/07/2001 pub. 31/07/2001 numac 2001016255 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt de heer Marcel Paris, attaché, met ingang van 1 januari 2002 in ruste gesteld.

Bij besluiten van de secretaris-generaal van 7 augustus 2001 worden Mevrn. Carine Braun en Michèle Goffin en de heer Philippe Buxant met ingang van 1 juli 2001 bevorderd bij overgang naar het hogere niveau tot de graad van attaché.

Bij ministerieel besluit van 24 augustus 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/08/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001003406 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar verlengbaar tot 7 jaar - 4 september 2001-2006-2008 - en de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2001-2009 sluiten wordt de heer Henri-Philippe Carlier met ingang van 1 maart 2000 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministeriële besluiten van 24 augustus 2001 worden de heren Alain Guillot-Pingue en Emmanuel Lheureux met ingang van 1 april 2000 in vast verband benoemd tot attaché.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^