Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 28 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 17 september 2001 wordt de stad Luik met ingang van 24 september 2001 voor een duur van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen Bij min

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2001027688
pub.
28/11/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 17 september 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/09/2001 pub. 19/03/2002 numac 2001016311 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van centra voor de productie, de handel, het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van varkenssperma type ministerieel besluit prom. 17/09/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001016351 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. 17/09/2001 pub. 31/10/2001 numac 2001016354 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g sluiten wordt de stad Luik met ingang van 24 september 2001 voor een duur van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg.

Bij ministerieel besluit van 25 september 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/09/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001031341 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van beambten en personen belast met het geven van technische uitleg in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan sluiten wordt de cvba « A.E.P. » met ingang van 8 oktober 2001 voor een duur van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg.

Bij ministerieel besluit van 27 september 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/09/2001 pub. 03/10/2001 numac 2001036128 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot regeling van de bevoorrading van de vinkeniers en tot stimulering van de vinkenkweek in 2001 in het Vlaamse Gewest type ministerieel besluit prom. 27/09/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001003454 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1964 betreffende de toekenning van een vergoeding wegens verblijf- en omreiskosten aan sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 27/09/2001 pub. 19/03/2002 numac 2002016328 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 1998 tot benoeming van de leden van de commissie belast met het beheer van het vermogen van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent sluiten wordt Mevr.

Marie-Yvonne de Saint-Georges met ingang van 8 oktober 2001 voor een duur van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg.

Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 24/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027054 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten wordt de vereniging van natuurlijke personen « B.D.H.P. » met ingang van 31 oktober 2001 voor een duur van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg.

Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2001 pub. 01/12/2001 numac 2001021557 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Cu sluiten wordt de heer Alain Cordier met ingang van 31 oktober 2001 voor een duur van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^