Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 16 maart 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Opslaginstallaties Bij ministerieel besluit van 8 februari 2001, werd de cvba European Environment Consultants erkend als adviesbureau op het vlak van Opslaginstallaties voor een periode van vijftien jaar die loopt vanaf de datum van de kennisge De erke

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031068
pub.
16/03/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^