Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 28 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Pensioneringen van ambtswege Bij ministerieel besluit van 19 februari 2001, wordt de heer Jan Vanden Borre, hoofdwerkman bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, toegelaten tot het definitief vroegtijdig pensioen vanaf 1 decemb Bij min

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031496
pub.
28/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Personeel. - Pensioneringen van ambtswege Bij ministerieel besluit van 19 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/02/2001 pub. 17/03/2001 numac 2001014041 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit inzake de vaststelling van de kostprijs voor nummeroverdraagbaarheid voor het jaar 2000 sluiten, wordt de heer Jan Vanden Borre, hoofdwerkman bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, toegelaten tot het definitief vroegtijdig pensioen vanaf 1 december 2000.

Bij ministerieel besluit van 5 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012594 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 mei 2000 houdende delegatie van bevoegdheden type ministerieel besluit prom. 05/06/2001 pub. 26/06/2001 numac 2001007161 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 oktober 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 26 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landsverdediging sluiten, wordt de heer Charles Peereboom, hoofdwerkman bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, toegelaten tot het definitief vroegtijdig pensioen vanaf 1 mei 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^