Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 14 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Administratie der douane en accijnzen Benoemingen, bevorderingen en mutaties Bij ministerieel besluit van 3 september 2001, wordt Mevr. De Pelseneer, Maria E.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, met ingang van 1 juni 2001, Belanghebben

bron
ministerie van financien
numac
2002003363
pub.
14/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie der douane en accijnzen Benoemingen, bevorderingen en mutaties Bij ministerieel besluit van 3 september 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2001 pub. 06/10/2001 numac 2001011386 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 5 tot bevestiging van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 03/09/2001 pub. 29/09/2001 numac 2001036052 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure voor dopingcontrole van de Fédération internationale de Gymnastique in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening sluiten, wordt Mevr. De Pelseneer, Maria E.J., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, met ingang van 1 juni 2001, bevorderd door verhoging in de weddenschaal 10S3.

Belanghebbende wordt, op dezelfde datum gemuteerd naar de betrekking van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef te Brussel (directie).

Bij besluit van de directeur-generaal van 4 januari 2002, wordt de heer Rottiers, Etienne F.V.M., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, gemuteerd van Mechelen I.W.E.C.C. naar Mechelen D met ingang van 1 december 2001.

Bij besluit van de directeur-generaal van 11 januari 2002, wordt de heer Patho, Willy G.J., directeur bij een fiscaal bestuur, gemuteerd van Antwerpen naar Gent met ingang van 1 januari 2001.

Bij ministerieel besluit van 6 februari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/02/2002 pub. 15/03/2002 numac 2002022121 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning of de verlenging van de erkenning van weefselbanken sluiten, wordt de heer Verstichel, Johan R.R., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Kortrijk (opsporingen), met ingang van 1 juli 2001, bevorderd door verhoging in de weddenschaal 10S3.

Belanghebbende wordt, op dezelfde datum, ter plaatse aangewezen in de betrekking van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef.

Bij besluit van de directeur-generaal van 28 februari 2002, wordt de heer Vandenbossche, Etienne G.E., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef gemuteerd van Antwerpen DE naar Gent (directie) met ingang van 1 februari 2002.

Bij koninklijk besluit van 5 maart 2002, worden de heren Peeters, Paul C.G. en Decorte, René E.L.C., eerstaanwezend inspecteurs bij een fiscaal bestuur, dienstchef met ingang van, respectievelijk 1 januari 2001 en 1 oktober 2001, benoemd tot de graad van directeur bij een fiscaal bestuur te Antwerpen.

Bij besluit van de directeur-generaal van 26 maart 2002, wordt de heer Vermeersch, Bart F.M., inspecteur bij een fiscaal bestuur, gemuteerd van Gent naar Kortrijk opsporingen (afdeling Brugge) met ingang van 1 april 2002.

Bij besluit van de directeur-generaal van 28 maart 2002, wordt de heer Robbrecht, Robert I.E., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstschef gemuteerd van Antwerpen DA naar Antwerpen (opsporingen) met ingang van 1 juni 2001.

Bij besluit van de directeur-generaal van 5 april 2002, wordt de heer Van De Peer, Hendrik A.A., directeur bij een fiscaal bestuur, gemuteerd van Hasselt naar Antwerpen met ingang van 1 juni 2001.

Bij besluit van de directeur-generaal van 15 april 2002 worden de in kolom 1 van onderstaande tabel vermelde ambtenaren, met ingang van 1 februari 2002, gemuteerd op de standplaats vermeld tegenover hun naam in kolom 3 van de tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Bij besluit van de directeur-generaal van 15 april 2002, wordt de heer Arnould, Victor N., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur gemuteerd van Charleroi I.W.E.C.C. naar Namen D.A.E. met ingang van 1 januari 2002.

Bij ministerieel besluit van 6 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002011169 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van leden van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 06/05/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002012529 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om startbaanovereenkomsten aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 06/05/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002016129 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. 06/05/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002012530 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om startbaanovereenkomsten aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf sluiten, wordt de heer Kennis, François H.C., eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur te Vilvoorde A., met ingang van 1 januari 2002, bevorderd door verhoging in de weddenschaal 10S3.

Belanghebbende wordt, op dezelfde datum, gemuteerd in de betrekking van eerstaanwezend inspecteur bij een fiscaal bestuur, dienstchef, te Hasselt (comptabiliteit).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^