Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 23 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-Strijders en Oorlogsslachtoffers. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2002 : de heer Victor Goding, adviseur-generaal, zal, vanaf 17 oktober 2002, de hogere functie uitoefenen

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2002007264
pub.
23/10/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^