Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 07 mei 2002

Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning Bij ministerieel besluit van 19 april 2002 wordt een individuele vergunning aan de N.V. Electrabel toegekend voor de verbouwing van de installatie voor elektriciteitsproductie CO

bron
ministerie van economische zaken
numac
2002011165
pub.
07/05/2002
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning Bij ministerieel besluit van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/04/2002 pub. 08/05/2002 numac 2002027395 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 31 mei 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de woongebouwen gelegen in de tweede zone van het pl type ministerieel besluit prom. 19/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002027547 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 12 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 19/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002016104 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2000 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van de Afrikaanse varkenspest en de klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 19/04/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002027544 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 19/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002016102 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2001 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 19/04/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002016116 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2000 tot vaststelling van de personeelsformaties van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorte type ministerieel besluit prom. 19/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002016103 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 december 1999 houdende tijdelijke maatregelen ter voorkoming van epizoötische ziekten sluiten wordt een individuele vergunning aan de N.V. Electrabel toegekend voor de verbouwing van de installatie voor elektriciteitsproductie COCKERILL Sambre in een warmtekrachtkoppelingscentrale ELECTRABEL COCKERILL Sambre, te Seraing.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^